Sign In

Biotalous muuttaa elintarviketeollisuutta - Terveyttä edistävät ainesosat rehun sijasta ihmisille

12.2.2013

 

Biotalouden edistäminen eli uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää, että elintarviketeollisuus arvioi uudestaan raaka-aineiden hyödyntämistavat ja verkottuu muun teollisuuden kanssa. Suuri osa parhaista ainesosista päätyy tällä hetkellä rehuksi ja kaatopaikoille. Kotimaisen teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaa, miten se onnistuu muuttamaan tulevaisuuden haasteet menestystarinoiksi.

Biotaloutta käsitellään VTT:n Tulevaisuuden elintarviketehdas –seminaarissa Espoossa 12.2.2013.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja korkean jalostusarvon tuotteiden, kuten elintarvikkeiden valmistaminen, on keskeinen tehtävä matkalla kohti biotaloutta. Biotalouteen liittyvät muutokset on Euroopan ja Suomen tavoitteissa nostettu korkealle.

Biotaloudessa on kyse biomassan jalostamisesta syntyvä tulevaisuuden teollisuussektori. Ominaista sektorin toiminnalle ovat resurssitehokkuus, jalostusarvon maksimoiminen, kierrätys, tiukka integraatio energiantuotantoon sekä kyky rakentaa uutta yli nykyisten sektoreiden.

”Elintarviketeollisuuden osalta biotalouden rakennuspalikat, esimerkiksi fraktiointi, ovat jo pitkälle kehitettyjä Suomessa. Biotalous tuo teollisuudelle uuden ajattelutavan katsoa biomassoja kokonaisvaltaisesti, eli miettiä asioita biomassojen virtoina ja kiertoina, jotka muodostavat isoja kokonaisuuksia. Tavoite on oltava jätteettömissä materiaalikierroissa”, toteaa VTT:n teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja.

Biotalous haastaa teollisuuden poikkiteknologiseen yhteistyöhön. Toimialojen rajat hämärtyvät ja syntyy uudenlaisia arvoverkkoja, kun elintarvikealan yritykset ja esimerkiksi koneenrakentajat, kemian yritykset, energia-alan ja logistiikan osaajat tiivistävät toimintaansa.

Väestön ylipaino ja elintapasairaudet edellyttävät elintarvikeraaka-aineiden uudelleenarviointia. Tällä hetkellä suuri osa terveyden kannalta parhaista raaka-ainekomponenteista päätyy eläinten ravinnoksi ja kaatopaikoille. Viime vuosisatojen aikana elintarvikkeiden raaka-ainejakeita opittiin puhdistamaan, mutta samalla vähennettiin terveyden kannalta tärkeitä komponentteja.

Elintarviketeollisuuden uusien arvoketjujen, bisnesmallien ja tuotantoprosessien kehitystyö on mukana VTT:n Tie Biotalouteen -kärkiohjelmassa, joka käynnistyi vuoden alussa. Tutkimus keskittyy kasvipohjaisten elintarvikkeiden, uusien kuitupitoisten tuotteiden, biokemikaalien ja pakkausmateriaalien kehittämiseen.

”Tavoitteemme on, että Suomen elintarviketeollisuus pystyy tulevaisuudessa tuottamaan entistä terveellisempää ja turvallisempaa, mutta samalla myös maukasta ruokaa kestävän kehityksen ehdoilla”, toteaa Kaukovirta-Norja.

Ota yhteyttä