Sign In

COST action - yhteistyössä etsimään uusia ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden korvattavuuteen

1.7.2016

CRM-EXTREME-verkoston päämääränä on löytää innovatiivisia ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden (Critical Raw Materials, CRM) korvaamiseksi, joiden odotetaan lähivuosina haittaavan Euroopan teollisuudenaloja.

COST-järjestön uusi ja innovatiivinen Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME) -verkosto aloitti toukokuussa. Siinä työskentelee monitieteinen liike-elämän, tutkijoiden ja teknologia-asiantuntijoiden tiimi, jonka jäsenet tulevat 24 eri Euroopan maasta ja Israelista. Suomea verkostossa edustavat Päivi Kivikytö-Reponen VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy:stä ja Mirja Illikainen Oulun yliopistosta.

CRM-EXTREME keskittyy erityisesti kriittisten raaka-aineiden korvaamiseen kuljetusalalla sekä energia- ja koneteollisuudessa käytettävissä arvokkaissa metalliseoksissa ja metallimatriisikomposiiteissa, jotka altistuvat käytössä äärimmäisille lämpötiloille, kuormitukselle, kitkalle, kulumiselle ja korroosiolle.

Nelivuotisen projektin tavoitteena on luoda myös osaamisen verkosto, jonka avulla voidaan tunnistaa nykyisen osaamisen tila ja mahdolliset puutteet, prosessoinnin, valmistuksen, karakterisoinnin, suunnittelun ja kierrätyksen alueilla sekä löytää kestäviä vaihtoehtoja kriittisille raaka-aineille ja edistää korvaavien materiaalien teollista hyödyntämistä.

Tervetuloa työryhmiin mukaan

Hankkeen työryhmiin on mahdollista hakea osoitteessa http://www.crm-extreme.eu/WP/

CRM-Extreme Action koostuu neljästä työryhmästä (WG).
WG 1 – CRM rooli
WG 2 – Suunnittelu ja materiaalien valmistus
WG 3 – Teollinen validointi
WG 4 – Arvoketjun vaikutus

Liittymisestä on muun muassa seuraavaa hyötyä:

-verkottumismahdollisuuksia ympäri Eurooppaa kriittisten raaka-aineiden alueella

-olla osa korkeatasoista tutkimus-, kehitys- ja teollisuustoimijoita

-mahdollisuus suunnata omaa tutkimusta teollisuuden tarpeisiin

-tutustua kärkiteknologioihin tapaamisissa ja löytää yhteistyökumppaneita esim. H2020 –ohjelmiin

-koulutus – training schools – on osa COST-toimintaa

-mahdollisuus COST:in tukemiin ulkomaanvaihtoihin

Lisää verkostosta: Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME), http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15102

 

http://www.crm-extreme.eu

 

 

Lisätietoja:

Oulun yliopisto,
Mirja Illikainen, professori
mirja.illikainen@oulu.fi, 0405885904

 

Università Politecnica delle Marche
Maria Letizia RUELLO, The Chair of this COST action
m.l.ruello@univpm.it.

 

Dr Giovanna Cecchi, CRM-EXTREME-verkoston koordinaattori
crm-extreme@univpm.it, +39 071 220 4726