Sign In

CREATOR vauhdittaa ICT-alan innovaatiotoimintaa uudelle tasolle

25.10.2011

VTT, Institut Telecom sekä Sirris käynnistivät 25.10.2011 CREATORin, innovaatiokonseptin vauhdittamaan eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ICT-innovaatioiden syntymistä. CREATORin kunnianhimoisena tehtävänä on luoda ICT-alan tutkimus- ja kehityshankkeista konkreettisia, räätälöityjä ja helposti myytäviä innovaatioita markkinoille.

ICT-sovellusten nopea lisääntyminen lisää alan kilpailua, eivätkä yritykset enää pärjää kilpailussa yksin. Jotta innovaatiot saadaan markkinoille nopeasti, yritysten täytyy liittoutua sellaisten partnereiden kanssa, joilla on jo valmiita ratkaisuja ja joilla on kanavat ideoiden saamiseksi nopeasti markkinoille.

Institut Telecom, Sirris ja VTT ovat päättäneet vastata haasteisiin ja perustivat 25.10.2011 CREATORin, ICT-alan asiantuntijaverkoston, joka tukee ICT-innovaatiotoimintaa toimipisteidensä kautta eri maissa: Ranskassa, Belgiassa ja Suomessa. CREATORin tehtävänä on kehittää ICT-alan innovaatioprosesseja, rakentaa pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiokumppanuuksia ja siten parantaa niiden liiketoimintamahdollisuuksia.

CREATOR-kumppaneilla on yhteinen vahva visio siitä, miten tarttua nopeiden markkinoiden sekä alati monimutkaisempien ICT-palvelujen ja -tuotteiden asettamiin haasteisiin. Organisaatiot antavat myös omat panoksensa yritysten käyttöön. Institut Telecom, arvostettu tutkimus- ja koulutuskeskus, tunnetaan erityisesti sen vahvasta panoksesta erikokoisten yritysten tukemiseen. Sirris on johtava toimija teollisuusvetoisten innovaatioiden toteuttajana ja sillä on asiantuntemusta ICT-osaamisen viemisestä markkinoille yrityshautomoiden avulla. VTT on kansainvälinen huippututkimuskeskus ja tunnettu ICT-teollisuuden yhteistyöhankkeiden toteuttajana.

VTT:n tutkimusjohtaja Tatu Koljonen: ”VTT:n rooli CREATOR-alliansissa on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Allianssi antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota osaratkaisujen sijasta kokonaisratkaisuja, entistä nopeampaa pääsyä markkinoille, paremmin kohdistettavia markkinoita sekä erilaisia liiketoimintamalleja.”