Sign In

Digipalvelujen uusi ekosysteemimalli yhdistää palvelujen ja avoimen tiedon tarjoajat

21.9.2017

lukuja

Väitös 29.9.

Yhä suurempi osa nykyisistä ohjelmistoista tarjotaan käyttäjille digitaalisina palveluina, ja palveluntarjoajien kiinnostus avoimeen tietoon on lisääntynyt huomattavasti. VTT:n erikoistutkija Anne Immonen on kehittänyt väitöstyössään digitaalisten palvelujen ekosysteemikonseptin, joka yhdistää sekä avoimen tiedon tarjoajien että digipalvelujen tarjoajien näkökulmat.

"Ainutlaatuisen mallista tekee se, että ekosysteemin palvelut kehitetään siten, että ne ottavat laatuvaatimukset huomioon sekä voivat hyödyntää laadultaan sertifioitua tietoa", Anne Immonen sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avoimessa innovaatio- ja yhteiskehitysympäristössä eli ekosysteemissä eri toimijat yhdistävät voimansa. Ekosysteemi koostuu digipalvelujen, avoimen tiedon, infrastruktuurin, työkalujen ja tukipalvelujen (kuten analyysi, monitorointi ja evaluointi) tarjoajista sekä palvelun käyttäjistä.

"Päätuotteena tällaisessa ekosysteemissä on digitaalinen palvelu, joka on saatavilla käyttäjille esimeriksi netin, mobiililaitteen tai kommunikointiverkon kautta ja joka täyttää käyttäjänsä tarpeen. Nämä digipalvelut hyödyntävät avointa tietoa, jolla on palvelun käyttäjälle jotain arvoa, kuten kiinnostava tietopohjainen sisältö, uusia ideoita, palveluja tai vahvistusta ja tukea yrityksen päätöksentekoon", Immonen selventää.

Esimerkiksi matkailijalle arvokasta tietoa voi olla palvelu, joka kertoo käyttäjänsä lähellä olevat nähtävyydet ja muiden arviot niistä, etäisyydet, kulkuneuvot määränpäähän tai vaikkapa sääennusteen.

Kehitetty ekosysteemi tarjoaa tukea liiketoimintaan digipalvelujen kehittäjille, avoimen tiedon- ja tukipalvelujen tarjoajille sekä tietoa hyödyntäviä laadukkaita palveluja näiden käyttäjille.

Konseptin sisältämä palvelunkehitysmalli varmistaa, että laatuvaatimukset otetaan huomioon jo suunnittelussa, jolloin virheiden korjaus tai huonojen suunnitteluvalintojen aiheuttamat ongelmat sekä ylimääräinen työ vähenevät. Avoimen tiedon laadun sertifiointimenetelmä pienentää myös riskiä siitä, että palvelu ei täyttäisi sille asetettuja tavoitteita. Myös asiakkaiden löytäminen helpottuu, kun tarvittavat palvelut ja tietämys ovat helposti saatavilla.

Immosen väitöstyö "Quality in open data based digital service ecosystem" tarkastetaan 29.9. Oulun yliopistossa.

Väitöstyö verkossa:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2017/S159.pdf