Sign In

DIH²-verkoston investoinnit haettavissa robotiikan hyödyntämiseen valmistavassa teollisuudessa

10.9.2019

Euroopan komission projekti DIH² kuuluu Horizon 2020 -ohjelmaan. Sen puitteissa myönnetään jopa 248 000 € teknologian toimittajien ja valmistavan teollisuuden PK-yritysten tai keskisuurten yritysten muodostamille yhteenliittymille robotiikan käyttöönottamiseksi. DIH²:n koordinaattori on VTT.

DIH² on 26 eurooppalaisen robotiikan alan ketterän tuotannon verkosto. Digital Innovation Hubs -verkosto julkisti ensimmäisen avoimen hakunsa 1.7.2019. Tavoitteena on tehdä lähes 3 miljoonan euron investoinnit seuraavan kahdeksan kuukauden kuluessa.

Avoimessa haussa jaetaan jopa 248 000 € yhteenliittymille, joita valitaan mukaan 13. Yhteenliittymässä voi olla enintään 3 jäsentä, joihin on kuuluttava teknologian toimittaja (esim. startup-yritys, pk-yritys, tutkimusorganisaatio, osaamiskeskus tai muu teknologiayritys) sekä valmistavan teollisuuden pk-yritys tai keskisuuri yritys.

Monet suuret valmistavan teollisuuden yritykset ovat kehittäneet omaa teknologiaa tuotantonsa tehostamiseksi. Valmistavan teollisuuden pk-yrityksillä on kuitenkin merkittäviä haasteita prosessiensa automatisoinnissa; markkinoiden muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin reagoiminen nopeasti voi olla haaste. Ketterään tuotantoprosessiin siirtymisen suurimmat esteet ovat osaamisen puute ja taloudelliset rajoitukset.

DIH²-projektin ensimmäinen avoin haku on tarkoitettu poistamaan näitä esteitä ja auttamaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä toimimaan yhdessä teknologian toimittajien kanssa. Teknologian toimittajat auttavat näitä yrityksiä integroimaan robottiratkaisuja tuotantoonsa ja edistämään ketterään tuotantoprosessiin siirtymistä.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Teknologian toimittaja voi olla mikä tahansa organisaatio, joka on erikoistunut teknologiansiirtoon tai loppukäyttäjien järjestelmäintegraatioon: järjestelmäintegroija, t&k-organisaatio, digitaalisen innovaation osaamiskeskus, startup-yritys tai pk-yritys.

Loppukäyttäjien odotetaan olevan valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä tai keskisuuria yrityksiä (alle 500 työntekijää ja liikevaihto alle 100 miljoonaa euroa).

Hakukierroksen ensimmäinen vaihe 

Avoimen haun ensimmäisen vaiheen aikana valmistavan teollisuuden pk-yritykset ja keskisuuret yritykset sekä teknologian toimittajat voivat hakea tukea yksitellen täyttämällä hakulomakkeen 31.10.2019 mennessä.  

Kummastakin hakijaryhmästä (teknologian toimittajat ja valmistavan teollisuuden pk-/keskisuuret yritykset) valitaan 10 yritystä osallistumaan verkostoitumistilaisuuksiin, jotka järjestetään kansallisesti ympäri Eurooppaa. Tilaisuuksiin kutsutaan yhteensä 520 yritystä.

Kullekin kutsutulle yritykselle myönnetään 1 000 € tukea tilaisuuteen osallistumista ja yhteenliittymän muodostamista varten. Yhteenliittymät saavat avoimen haun toisen vaiheen hakemuksen laatimisessa tukea joltakin niistä 26:sta Digital Innovation Hubista, jotka muodostavat DIH²-verkoston. Yritykset, jotka eivät osallistuneet ensimmäiseen vaiheeseen, voivat hakea toiseen vaiheeseen, mutta niille ei myönnetä tukea hakemuksen laatimisessa.

Avoimen haun toinen vaihe

Avoimen haun toisen vaiheen hakemukset (hakijoina 2–3 yrityksen yhteenliittymät) on jätettävä 3.12.2019-27.2.2020 välisenä aikana. Hakijayhteenliittymistä valitaan 26, joille myönnetään 1 000 € tuki tuomaristopäivään (Jury Day) osallistumista varten. Paneeli arvioi yhteenliittymien yritysten relevanssin ja soveltuvuuden.

Tuomaristopäivänä valitaan 13 yhteenliittymää lopullisiksi DIH²-ohjelman tuen saajiksi, ja näille myönnetään enintään 246 000 € lisärahoitusta sekä ensiluokan teknologiansiirtopalvelut.

 

DIH² tarjoaa useita etuja: 

 - Ketterän tuotannon avoimen alustan viitearkkitehtuuri, jota voidaan soveltaa minkä tahansa valmistavan teollisuuden pk-yrityksen tarpeisiin valitsemalla ja integroimalla sarja robotiikan avoimen standardin toimintakykytekijöitä (Robotic-based Open Standard Enablers, ROSE-AP).

 - Teknologiansiirto-ohjelma, joka tukee alan parhaita teknologiansiirtokokeiluja.

 - Yhden luukun periaatteella toimiva pk-yritysten markkinapaikka, jolta saa ensiluokkaisia teknisiä ja ei-teknisiä palveluja. Yrityssponsorointiohjelma, joka tukee digitaalisia innovaatiokeskuksia luomalla yhteyksiä komponenttien ja robottien toimittajiin sekä järjestelmäintegroijiin.        

 
DIH² on saanut rahoitusta Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelmasta apurahasopimuksella no. 824964.

Mikä on DIH2:

DIH² on 26 eurooppalaisen digitaalisen innovaation keskuksen (Digital Innovation Hub, DIH) muodostama verkosto. Tavoitteena on kasvattaa verkostoa siten, että vuoteen 2022 mennessä siihen kuuluu yli 170 DIH:ta. Verkostolla on 37 yhteistyökumppania Euroopassa, ja sitä johtaa VTT. 

DIH²:n perimmäinen tavoite on perustaa robotiikan alan digitaalisten innovaatiokeskusten kestävä verkosto, jolla on työkalut ja toiminnot edistää ketterän tuotannon menetelmien kaupallistamista ja laajaa hyödyntämistä valmistusteollisuuden pk-yritysten ja keskisuurten yritysten parissa.


 
Lisätietoa:

DIH2 avoimen haun verkkosivusto

Opas hakijoille

Usein kysytyt kysymykset

Seuraa DIH²:ta Linkedinissä