Sign In

VTT:läisiä dosenteiksi viime vuonna

10.1.2017

Useita VTT:läisiä nimitettiin dosenteiksi yliopistoihin viime vuonna.  VTT:n henkilöstöstä noin 30 % on tohtoreita tai lisensiaatteja ja 84 % on yliopistotutkinto.

Helsingin yliopisto myönsi 16.8. valtiotieteiden tohtorille, erikoistutkijalle Antti Pelkoselle dosentin arvon. Dosentuuri kohdistuu valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitoksella sosiologian oppiaineeseen. Pelkosen erityisala on innovaatiojärjestelmät ja -politiikka sekä niihin liittyvä monitieteinen ja -menetelmällinen tutkimus- ja arviointitoiminta.


Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta myönsi valtiotieteiden tohtori, tutkimustiimin päällikölle Johanna Kohlille 12.9.2016 dosentin arvon. Dosentuurin aihe liittyy yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto myönsi 12.9.2016 johtavalle tutkijalle, tekniikan tohtori Antero Laitiselle dosentin arvon ajalle 1.10.2016-30.9.2021. Dosentuurin aihe liittyy kemialliseen erotustekniikkaan ja erityisesti uuttoteknologioihin. Dosentin tehtäviin kuuluu osallistuminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT school of engineering science akateemisen yksikön tarjoamaan opetukseen ohjaamalla perus- ja jatko-opiskelijoita.

Ota yhteyttä