Sign In

Ekotehokas lähiöuudistus saa asukkaat viihtymään kerrostaloalueilla

7.10.2010

Riihimäen Peltosaari näyttää suuntaa taantuvien asuinalueiden imagon nostamisessa

Valtaosa Suomen lähiöistä on perusparannuksen tarpeessa: ne kuluttavat runsaasti energiaa eivätkä houkuttele asukkaita hyvästä sijainnistaan huolimatta. Olemassa olevan rakennuskannan energia- ja ekotehokkuutta on tärkeä parantaa, sillä uudisrakentamisen energiavaatimukset eivät riitä vastaamaan kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin. Lähiöiden uudistaminen edellyttää myös palvelujen kehittämistä ja asukkaiden viihtyvyyden parantamista.

Tyypillinen perusparannusta kaipaava kerrostalolähiö on Etelä-Suomessa keskeisten kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Riihimäen Peltosaari. Alue voi näyttää suuntaa kerrostaloalueiden perusparannuksessa, sillä sitä uudistetaan harvinaisen laajalla projektilla useiden tahojen yhteistyönä. Peltosaari edustaa 1960–80-luvuille ominaista betonielementtirakentamista, joka on nyt tullut peruskorjausikään. Suurin osa Suomen lähiöistä on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, joten kyse on merkittävästä uudistustarpeesta.

Riihimäen kaupunki vastaa Peltosaari-projektin toteutuksesta, ja asukkaat ovat tiiviisti mukana alueen kehittämisessä. Alueen imagon nostamiseksi on käynnistetty ideakilpailu (www.peltosaarenideakilpailu.fi), jossa on mukana Suomen Arkkitehtiliitto Safa. Peltosaaren kehittämiseen osallistuvat myös Tekes ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

VTT:n, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimukset ovat projektin taustalla. VTT on kehittänyt tavan arvioida rakennusten energia- ja ekotehokkuutta aluetasolla. Kerrostalolähiöille sopivat uudistamisen ja korjaamisen mallit lisäävät samalla asumisviihtyvyyttä sekä asuntojen ja kiinteistöjen arvoa.

Peltosaaren uudistamiseen kuuluu palvelujen kehittäminen sekä kaupungin vuokratalojen korjaaminen ja korvaaminen uudenlaisilla energiatehokkailla taloilla. Peltosaari sijaitsee erinomaisella paikalla Riihimäen aseman vieressä, joten korjaus- ja täydennysrakentaminen voi nostaa merkittävästi asuinympäristön laatua. Energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. uusimalla rakennusten ulkovaippaa ja ilmanvaihtoa, siirtymällä sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja suosimalla aurinko- ja tuulienergian käyttöä.

Projektin tavoitteena on myös parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Peltosaarelaisten tulotaso ja sosiaalinen hyvinvointi ovat heikkoja muuhun Riihimäkeen tai pääkaupunkiseutuun verrattuna. Myös asuntojen hintataso on selvästi alhaisempi kuin vastaavilla alueilla muualla Etelä-Suomessa.

Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan asukkaat olivat eniten huolissaan alueen sosiaalisista ongelmista ja turvattomuudesta. Ongelmat keskittyvät vuokrataloalueille. Peltosaareen on avattu asumisklinikka, jonka tehtävänä on auttaa peltosaarelaisia asumiseen liittyvissä ongelmissa ja valmistella selvityksiä mm. vuokra-asumisen hajauttamiseen sekä purku- ja korjaustilanteisiin liittyen.

Nykyisen rakennuskannan ja alueen perusrakenteen uudistamisen kustannukset ovat arviolta 80–90 miljoonaa euroa. Rakennusten arvonnousu ja alueelle kaavoitettava lisärakennuspotentiaali voisivat kuitenkin olla yhteisarvoltaan jopa 100 miljoonaa euroa. Lisäksi on saatavissa mm. energiasäästöjä, jotka ovat energian nykyhinnan perusteella noin 1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Energian hinnan odotettavissa oleva kasvu parantaa uudistamisen kannattavuutta.

Mediamateriaali:

Riihimäen Peltosaari: Kaupunginosan kokonaisvaltainen uudistaminen, Jyri Nieminen/VTT
Peltosaari-projektin tilannekatsaus, Irene Väkevä-Harjula/Riihimäen kaupunki


Ota yhteyttä