Sign In

Elektroniikan muovailtavuudesta uusia mahdollisuuksia tuotesuunnitteluun

9.2.2010

VTT:n, Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lahden muotoiluinstituutin yhteistyön tuloksena syntyi 23 tuoteideaa, joissa on yhdistetty muovia ja elektroniikkaa.

Yhdistämällä eri toimijoiden ideat, muotoilu ja tekninen osaaminen löydettiin sekä valmiita kaupallistettavia tuotteita että tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ranteen ympärille asettuva sanelumuistio on hyvä esimerkki tulevaisuuden tuotteesta. Laitteessa näyttö, käyttöliittymä sekä muu tarvittava elektroniikka mukautuvat ranteen muotoihin, jolloin muistiosta tulee kevyt, kestävä ja korumainen tuote. 

Elektroniikan ominaisuudet eivät enää aseta rajoituksia tuotteiden muotoilulle tulevaisuudessa, sillä valmistusteknologiat kehittyvät yhä edullisempaan ja muovattavampaan suuntaan. Elektronisia tuotteita voidaan muotoilla jatkossa vapaammin käyttämällä joustavaa materiaalia elektroniikkapiirien valmistuksessa nykyisten jäykkien ja tasomaisten piirilevyjen sijaan. Valmis tuote voi olla esimerkiksi osittain tai kokonaan joustava, aerodynaamisempi tai muutoin käyttäjän asettamat vaatimukset nykyistä paremmin huomioiva.

VTT kehittää muovipohjaista elektroniikan valmistusteknologiaa, jossa yhdistyvät optiikan, mekaniikan ja painetun elektroniikan tutkimusalat. Siinä elektroniikan komponentit integroidaan muovivalun sisään, jolloin tuotteiden kokonaiskomponenttimäärää voidaan pienentää, kokoonpanokustannuksia laskea sekä parantaa tuotteiden kestävyyttä. Muoviin valetut ja joustavalle alustalle painetut komponentit soveltuvat hyvin massatuotantoon. Valmistusteknologian ansiosta laitteiden koko pienenee, koska niiden sisälle ei jää enää tyhjää tilaa, kuten nykyisissä laitteissa. Lisäksi joustavan piirilevyn myötä tuotteita voidaan muotoilla entistä vapaammin.

Varsinaisen valmistusteknologian kehittämisen rinnalle on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa suomalaisen teollisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia kyseisen teknologian alueella. Tämän Tekesin tukeman hankkeen sisällä on aloitettu yhteistyö suomalaisten teolliseen muotoiluun keskittyvien tutkimustahojen kanssa. Lapin yliopiston, Taideteollisen korkeakoulun ja Lahden muotoiluinstituutin yhteisen muovituotteiden suunnitteluun keskittyvän kurssin sisältöä on suunnattu muovia ja elektroniikkaa yhdistävään teknologiaan.