Sign In

Enas Oy VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiöksi

22.11.2010

Enas Oy integroituu VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiöksi. Enas Oy on bioenergiasektorille erikoistunut analyysi- ja laboratoriopalvelujen tuottaja. VTT Expert Services Oy on ostanut Enas Oy:n koko osakekannan Vapo Oy:ltä ja Jyväskylän Energia Oy:ltä. Nyt toteutettu kauppa vahvistaa VTT Expert Services Oy:n ja Enas Oy:n toimintaa ja kilpailukykyä. VTT Expert Services Oy:n palvelut energiasektorilla laajenevat, ja ENAS Oy integroituu selkeästi osaksi vahvaa asiantuntijaorganisaatiota. Ennen kaupan toteutumista VTT Expert Services Oy ja Vapo Oy omistivat kumpikin noin 44 prosenttia ENAS Oy:n osakekannasta. Jyväskylän Energia Oy:n osuus oli noin 11 prosenttia.

”Integraation tavoitteena on vahvistaa yhtiöiden liiketoiminnallista asemaa. Myös asiakkaat hyötyvät integraatiosta, sillä yhdistyminen tarjoaa mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiseen ja nykyisten palveluiden tarjoamiseen aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle. Varsinaista keskinäistä kilpailuasetelmaa yhtiöillä ei ole, sillä niiden palvelut suuntautuvat pääsääntöisesti eri asiakkaille. VTT Expert Services on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa räätälöityjä korkean jalostusasteen palveluita. Enas Oy puolestaan tuottaa tehokkaasti analyysi- ja testauspalveluita, joissa isot toistuvat testausmäärät, nopeus, tehokkuus ja pitkälle viety tuotteistus ovat kilpailukykyisyyden ehtoina”, sanoo VTT Expert Services Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo.

"Vapo Oy perusti yhdessä VTT:n ja Jyväskylän Energia Oy:n kanssa Enas Oy:n vuonna 2005. Tavoitteena jo silloin oli luoda bioenergiasektoria palvelemaan erikoistuva osaaja. Tämä tavoite on nyt saavutettu ja Enas Oy voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, palveluiden edelleen kehittämiseen aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle yhdessä VTT:n kanssa", sanoo Vapo Oy:n varatoimitusjohtaja Asko Dahlbom.

"Jyväskylän Energia katsoo, että tämänkaltainen laboratoriotoiminta on muodostunut omaksi, meidän ydinliiketoiminnastamme erilliseksi, toimialakseen ja että Enas Oy:llä on edessään hyvä kehityspolku osana VTT:n kaltaista suurempaa asiantuntijaorganisaatiota", linjaa toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia -yhtiöistä.

”Toteutettava Integraatio ei aiheuta välittömiä muutoksia VTT:n Groupin nykyiseen rakenteeseen. Enas Oy jatkaa liiketoimintaansa VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiönä. Mahdolliset vaikutukset yhtiöiden toimintaan täsmentyvät integraation käynnistymisen 22.11.2010 jälkeen”, toteaa omistajaohjaajana toimivan VTT:n talousjohtaja Timo Nurminiemi.

ENAS Oy on vuonna 2005 perustettu laboratorioalan yhtiö, jonka omistavat Vapo Oy, VTT Expert Services Oy ja Jyväskylän Energia Oy. Yhtiön toimipiste on Jyväskylässä. Yhtiön toimialana on analyysi- ja laboratoriopalveluiden tuottaminen energia- ja ympäristösektorille. Yhtiön liikevaihto on noin 1,8 M€ ja henkilöstömäärä noin 18. WWW-sivut: www.enas.fi

Jyväskylän Energia -yhtiöt on keskisuomalainen energiakonserni, joka tuottaa, myy ja jakelee kaukolämpöä ja sähköä sekä vastaa Jyväskylän vesihuollosta. Jyväskylän Energia Oy:n tytäryhtiöihin kuuluvat JE-Siirto Oy, JE-Urakointi Oy, Jyväskylän Energiantuotanto Oy ja Jyväskylän Voima Oy. Jyväskylän Energia Oy:n liikevaihto vuonna 2009 oli n. 135 M€. Konsernin palveluksessa työskentelee 370 energia- ja vesialan ammattilaista. Jyväskylän Energia Oy:n omistaa 100-prosenttisesti Jyväskylän kaupunki.

Vapo Oy on Itämeren alueen johtava paikallisten ja uusiutuvien polttoaineiden, biosähkön ja -lämmön sekä ympäristöliiketoimintaratkaisujen toimittaja. Yhtiöllä on viisi liiketoiminta-aluetta: Paikalliset polttoaineet, Pelletti, Lämpö ja sähkö, Puutarha ja ympäristö sekä Vapo Timber Oy. Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 %. Vapo-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 573,7 M€. Konsernin palveluksessa on 1451 henkilöä.

VTT Expert Services Oy on VTT Groupiin kuuluva yhtiö, joka aloitti toimintansa 1.1.2010 VTT:n rakennemuutoksen seurauksena. VTT Expert Services Oy tarjoaa asiantuntija- ja sertifiointipalveluita, joiden osana se tuottaa myös laboratoriopalveluita. Emo-VTT toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja hallinnoi valtion kokonaan omistamaa VTT Expert Services -yhtiötä sekä vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Yhtiön liikevaihto on noin 21 M€ ja henkilöstömäärä noin 230. WWW-sivut: www.vttexpertservices.fi

 

 

Ota yhteyttä