Sign In

Energiatehokkaan korjausrakentamisen opiskelijakilpailulla innovatiivisia lähes nollaenergiatason korjausratkaisuja

30.5.2016

Metropolian ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston opiskelijat suunnittelivat energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja 1970-luvulla rakennetun betonielementtikerrostalon korjaamiseen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Suomen Rakennusinsinööriliiton järjestämässä poikkitieteellisessä opiskelijakilpailussa. Voittajaehdotuksessa korostuvat korjauksen rahoittaminen asuntokokoja uudelleen järjestämällä ja lisärakentamisella, yhteisöllisyyden lisääminen, uusiutuvan energian tuotto sekä energiatehokkuus. 

VTT ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry järjestivät yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kanssa opiskelijakilpailun, jossa opiskelijatiimit tuottivat lähes nollaenergiatason korjaussuunnitelmat tyypilliselle 1970-luvun betonielementtikerrostalolle. Kilpailu oli osa EU:n Intelligent Energy Europe -ohjelmaan kuuluvaa, VTT:n koordinoimaa NeZeR-hanketta, jonka päätavoitteena on lisätä energiatehokasta korjausrakentamista paitsi osallistujamaissa - Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja Espanjassa - myös koko Euroopassa. Hankkeeseen osallistuu sekä tutkimuslaitoksia että kaupunkeja. Suomessa NeZeR-hanketta rahoittavat IEE-ohjelman lisäksi Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupungit, VTT sekä ympäristöministeriö.  

ZERO!-kilpailun esimerkkirakennuksena oli Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n omistama Hakapaavo-kerrostalo. Kilpailu käynnistettiin Korjausrakentaminen 2016 -tapahtumassa helmikuussa 2016. Opiskelijoille järjestettiin tutustumiskäynti Hakapaavoon, jossa rakennuksen korjaamisen haasteita ja tyypillisiä korjausratkaisuja esitteli kohteen korjausurakoitsija Consti Oy.

Kilpailuun kuului myös kaksi ideointipäivää, joissa opiskelijoille esiteltiin muun muassa korjausrakentamisen ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Kilpailu järjestettiin osana Metropolian ja Aalto-yliopiston opintokursseja. Kilpailua ja opiskelijoiden palkintoja tuki joukko korjausrakentamisalan yrityksiä: Consti Oy, SRV Rakennus Oy, Skaala Oy, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER sekä Itula Oy.  

Opiskelijoita kannustettiin ehdottamaan ennakkoluulottomasti uudenlaisia, monistettavia lähes nollaenergiatason korjausratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Kilpailu tuotti seitsemän erilaista korjausratkaisua, joiden posteriesitykset ja kilpailuehdotukset ovat ladattavissa opiskelijakilpailun www-sivuilta https://zerocompetition.wordpress.com. Kilpailutyöt arvioitiin NeZeR-hankkeessa tuotetuilla arvostelukriteereillä. Lopulliset voittajavalinnat teki kilpailun jury, jonka jäseninä olivat kilpailua tukeneiden yritysten edustajat sekä Riihimäen kaupunki, Kiinteistöliitto, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas ja Rakennuslehti. Kilpailun lopputilaisuudessa 16.5. voittajatiimi Ups palkittiin 1 500 euron palkinnolla, toiseksi tullut tiimi Metropolia1 sai 1 000 euroa ja SubZero-tiimille annettiin kunniamainintana 500 euroa.   

Vastaavanlaiset kilpailut järjestettiin kaikissa NeZeR-hankkeen osallistujamaissa. Eri maiden kilpailujen voittajat kohtaavat lokakuussa kansainvälisessä SBE16 Tallinn and Helsinki -konferenssissa, jonka teemana on "Build Green and Renovate Deep". Konferenssin yhteydessä järjestetään työpaja, jossa voittajat esittelevät kilpailutöitään ja keskustelevat niiden soveltuvuudesta eri maihin. Kilpailutöitä esitellään myös lokakuussa järjestettävässä FinnBuild 2016 -tapahtumassa.

 

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja:

NeZeR-hankkeesta www.nezer-project.eu
SBE16-konferenssista http://www.sbe2016.org/