Sign In

Väitös: Ennakointi muokkaa tulevaisuuskäsityksiä eikä vain luo tulevaisuustietoa

15.1.2016

VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Mikko Dufva tutki systeemi- ja operaatiotutkimuksen väitöksessään tulevaisuustietämyksen muodostumista ennakoinnissa.

Ennakoinnilla sekä yritykset että julkinen sektori pyrkivät hahmottamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja linjaamaan toimenpiteitä näihin varautumiseksi. Usein ennakointi kuvataan prosessina, jossa asiantuntijat yhdessä eri toimijoiden kanssa tuottavat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tällaiset ennakointiprosessit ymmärretään usein irrallisina strategiaharjoitteina, mikä on sikäli ongelmallista, että se ei ota huomioon tiedon ja osaamisen kertymistä sen enempää kuin yksittäisten ennakointiprosessien välistä vuorovaikutusta.

Väitöskirjassa ennakointia tarkastellaan yksittäisen prosessin sijaan systeeminä, joka muodostuu osin eri ennakointiprosesseihin osallistuvista toimijoista.

Väitöskirjassa kuvattu systeeminäkökulma tuo ennakoinnin tiiviimmin osaksi päätöksentekoa, korostaa tiedon ja osaamisen kertymistä sekä toimijoiden välisten verkostojen merkitystä. Lisäksi systeeminäkökulmassa tulevaisuutta koskevaa tietoa ei pidetä irrallisena prosessin tuloksena vaan toimijoiden käsitykset tulevaisuudesta muovautuvat ennakointiprosessista toiseen. Väitöskirjan keskeinen väite on, että ennakoinnissa on enemmän kyse olemassa olevien käsitysten muovaamisesta kuin uuden tulevaisuutta koskevan tiedon tuottamisesta sinänsä.

Väitöskirjassa esitetyt menetelmät ja tutkimuskehikot auttavat jäsentämään tulevaisuuskäsitysten hahmottumista ja sitä tukevia tekijöitä kuten toimijoiden vuorovaikutuksen luonnetta. Jotta pystytään tuottamaan todella uusia tulevaisuuskäsityksiä, ennakointiprosessien tulee olla joustavia, huomioida eri toimijoiden tulevaisuuskäsitykset ja kannustaa rakentavaan ajatusten vaihtoon toimijoiden välillä.

Väitöskirja sähköisesti: Knowledge creation in foresight: A practice- and systems-oriented view  (Tulevaisuustietämyksen muodostuminen ennakoinnissa: Käytännön ja systeeminäkökulma) http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2015/S121.pdf

 

Väitöstilaisuus: Mikko Dufvan väitöskirja tarkastetaan 22.1.2016 kello 12, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun sali H304, Otakaari 1 Espoo

 

Ota yhteyttä