Sign In

Ensimmäinen aurinkosähköllä polttoainetta tuottava koelaitos Suomeen

16.6.2016

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteistyönä rakennetaan ainutlaatuinen demolaitos, jossa pilotoidaan uusiutuvien polttoaineiden tuottamista aurinkosähköllä. Raaka-aineena käytetään aurinkoa, vettä ja ilmasta erotettua hiilidioksidia.

Konttikokoluokan tuotantolaitos kootaan yhteen LUT:n kampukselle ja se valmistuu vuonna 2017. Yhteishankkeessa on tavoitteena muuttaa aurinkoenergian avulla tuotettu sähkö kaasuksi.

SOLETAIRiksi nimetty tutkimuslaitteisto koostuu kolmesta osasta: VTT suunnittelee laitteen, jolla ilman hiilidioksidi erotetaan ja otetaan talteen. LUT:n tehtävänä on toteuttaa laite, jolla tuotetaan kaasua, polttoaineita tai kemikaaleja. VTT:n tehtävänä on lisäksi kehittää synteesilaite, jolla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan esimerkiksi metaania tai nestemäisiä polttoaineita.

Laitekokonaisuudella pilotoidaan, kuinka eri prosessit yhdistetään, jotta uusiutuvalla sähköllä voidaan tuottaa muun muassa metaania, polttoaineita ja kemikaaleja. Demolaitteisto voisi toimia siten myös tankkausasemana vety- tai maakaasuajoneuvoille.

"Tutkimus on ensimmäinen laatuaan tämäntyyppisestä prosessien yhdistämisestä Suomessa", sanoo tutkimuksesta vastaava professori Jero Ahola LUT:sta.

"Projektissa tuotetaan osaamista eri aloilla toimiville yrityksille. Hankkeen tuloksena syntyy monialainen teollinen integraatio, jota yksikään yritys ei voi yksin saavuttaa. Yhteistyö vahvistaa suomalaisen teollisuuden osaamista tällä alalla", sanoo VTT:n johtava tutkija Pekka Simell. Hän vastaa hankeen koordinoinnista ja VTT:n tutkimusosuudesta.

Tulevaisuudessa kaikki teollisuudenalat on saatettava hiilidioksidipäästöttömän energiatuotannon pariin hiilidioksidipäästöjen taltuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden tärkein energiamarkkina on sähkömarkkina, jossa eri teollisuudenalat toimivat hiilidioksidipäästöttömistä energialähteistä tuotetulla sähköllä. Sähköjärjestelmän ja muiden energiajärjestelmien yhdistäminen onnistuu tutkittavilla menetelmillä.

Tutkimuksella pyritään rakentamaan osaamista, jolla mahdollistetaan teollisuuskokoluokan ratkaisujen toteuttaminen. Hankkeen toinen päätarkoitus onkin luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle.

LUT ja VTT ovat investoineet laitteisiin miljoona euroa. Tutkimusta rahoittaa Tekes ja joukko suomalaisia yrityksiä, muun muassa ABB Oy, Gasum Oy, GreenEnergy Finland Oy, Hydrocell Oy, Ineratec GmbH, Proventia Emission Control Oy ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Kuvat: Vetykontti ja aurinkopaneelit LUT:ssa

Lisätietoja:

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Jero Ahola, Professori, jero.ahola@lut.fi,
+358 40 529 8524