Sign In

Erkki KM Leppävuoresta Euroopan johtavan energiatutkimusallianssin puheenjohtaja

20.6.2012

 

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori on valittu johtavista energia-alan tutkimuslaitoksista koostuvan Euroopan tutkimusallianssin uudeksi puheenjohtajaksi. European Energy Research Alliance EERA perustettiin vuonna 2008 toteuttamaan Euroopan Strategisen energiateknologiasuunnitelman tavoitteita julkisen tutkimuksen keinoin.

Euroopan komission ja Euroopan unionin jäsenmaiden muotoileman Euroopan Strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET) tavoitteena on kiihdyttää uusien energiateknologioiden tuloa markkinoille ja siten vauhdittaa sovittujen ilmasto- ja energiapoliittisen tavoitteiden saavuttamista. SET-suunnitelma pyrkii tiivistämään yhteistyötä sekä jäsenmaiden kesken että julkisten toimijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän välillä. EERA on tässä yksi instrumentti.

VTT on perustajajäsen EERAssa, johon tällä hetkellä kuuluu 15 Euroopan johtavaa energiatutkimuslaitosta. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori valittiin allianssin puheenjohtajaksi 12. kesäkuuta 2012.

EERAn puheenjohtajuus avaa merkittävät yhteydet Euroopan komission, alan yritysten sekä huippututkimuslaitosten johtoon. Nimitys on osoitus suomalaisen energiapolitiikan kansainvälisestä arvostuksesta, Suomen innovaatiojärjestelmän tehokkuudesta sekä VTT:n merkittävästä roolista eurooppalaisessa energiatutkimuskentässä. VTT:llä on vahva kokemus julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä innovaatioiden kaupallistamisessa, ja energia- ja ilmastoalan haasteiden ratkaisemisessa se voi hyödyntää laaja-alaisesti monipuolista teknologista osaamistaan. Euroopan tasolla merkittävää on myös se, että teknologian kehitys on Suomessa nostettu keskeiseksi osaksi ilmastopoliittista ratkaisua.

EERAn jäsenet ovat keskeisessä roolissa strategisten energia- ja ilmastotavoitteiden ratkaisemisessa sekä uuden liiketoiminnan ja tutkimus- ja kehitysrakenteiden luomisessa. Osana SET-suunnitelmaa eurooppalainen teollisuus on sitoutunut noin 65 miljardin euron investointeihin uuteen teknologiaan ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Suomalaisille yrityksille ja tutkimukselle tämä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden viedä ja jakaa osaamista kansainvälisesti.

European Energy Research Alliance EERA

Ota yhteyttä