Sign In

Espoon Otaniemestä maailmanluokan ekokampus

5.6.2012

VTT solmi puitesopimuksen Samsung C&T Corporationin kanssa hankkeen koordinoinnista

Samsung C&T Corporation johtaa kansainvälistä projektia, jossa etsitään ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. VTT ja Samsung C&T Corporation ovat solmineet puitesopimuksen Otaniemen pilottihankkeen koordinoinnista. Pilottihankkeessa kansainvälinen konsortio investoi miljoona euroa Otaniemen kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseen uuden teknologian avulla. VTT:n ja Otaniemen kampusalueen kiinteistöjen omistajien visiona on tehdä alueesta päästötön ja täysin energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä.

Espoon Otaniemen kampusalue on mukana laajassa yli 100 miljoonan dollarin kansainvälisessä Korea-Micro Energy Grid (K-MEG) -kehityshankkeessa, jossa kehitetään ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. VTT koordinoi Otaniemen kampusalueella käynnistynyttä kansainvälistä pilottihanketta, jolla on tarkoitus parantaa alueen kiinteistöjen energiatehokkuutta. Kansainvälinen konsortio investoi Otaniemen pilottihankkeeseen miljoona euroa. VTT:n solmima puitesopimus korealaisen Samsung C&T Corporationin ulottuu vuoden 2014 lopulle.

”Olemme mukana tärkeässä kehityshankkeessa, jossa etsitään uusia keinoja ja teknologioita tehostamaan energiatehokkuutta rakennetuissa kiinteistöissä. Kiinteistöjen energiankulusta seurataan pilottihankkeessa älykkäillä ratkaisuilla ja integroidaan tieto ICT-pohjaiseen energiahallintajärjestelmään”, kertoo VTT:n erikoistutkija Janne Peltonen. ”Tavoitteena on vähentää merkittävästi kiinteistöjen käyttämää energiaa ja hiilidioksidipäästöjä.”

”Teknologian lisäksi tarvitaan myös keinoja, joilla kannustetaan kiinteistöjen käyttäjät toimimaan ekologisemmin. Käyttäjien vaikutus kiinteistöjen energiankulutukseen on noin 5 - 15 prosentin luokkaa. On kiinnitettävä huomiota myös tilan käytön optimointiin”, sanoo Peltonen.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mielestä ekokampusmalli sopii hyvin Espoon profiilin. ”Se edustaa espoolaista ajattelua, jossa yhdistyvät uusi teknologia ja sen sovellukset, energian säästö ja ympäristöajattelu sekä yhteistyö kansainvälisen merkittävän kumppanin kanssa”

Energiatehokkuutta uudella teknologialla

VTT:n koordinoimassa pilottihankkeessa ovat mukana Aalto-yliopistokiinteistöt, Senaatti-kiinteistöt, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) ja Teknologföreningen TF jotka omistavat alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan energiamonitorointijärjestelmä, jossa seurataan kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulusta. Tämän jälkeen toteutetaan keskitetty energianhallintajärjestelmä, jolla voidaan ohjata alueen kiinteistöjen energiatehokkuutta rakennustasolla. Projektissa toteutetaan myös etävalvontaratkaisu, jolla voidaan ohjata ja seurata ulkomailta Otaniemen kampusalueen kiinteistöjen energiankäyttöä.   

”Kiinteistöjen nykyinen energiankäytön ympäristö otetaan haltuun sensoriverkoilla, monitoroinnilla ja mittaroinnilla. Kiinteistöissä integroituvat laajasti eri teknologiat, kuten langattomat tiedonsiirtoteknologiat. Hyödynnämme monipuolisesti energia-, sähkö-, elektroniikka- ja ICT-alan osaamista. Nyt käynnistynyt hanke tarjoaa suomalaisille yrityksille vientimahdollisuuksia, sillä pilotin aikana kehitettyjä ratkaisuja on tarkoitus esitellä ja myydä maailmanlaajuisesti”, kertoo VTT:n erikoistutkija Jorma Pietiläinen. 

Täysin energiaomavarainen kampus

Kansainvälinen pilottihanke on perustana vuoteen 2030 ulottuvaan visioon, jossa VTT ja Otaniemen kampusalueen kiinteistöjen omistajat pyrkivät toteuttamaan päästöttömän ja täysin energiaomavaraisen ekokampuksen. Kiinteistöjen energiatehokkuus olisi huippuluokkaa ja kiinteistöjen käyttöön liittyvä tieto olisi hyödynnetty korkealuokkaisesti.

”Laajempi ekokampushanke on pääosin suomalainen kehityshanke, jossa kiinnitetään erityistä huomiota myös alueellisesti ja rakennuskohtaisesti tuotettaviin energiaratkaisuihin. Näyttäisimme edelläkävijänä suuntaa, miten uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti maailmanluokan tutkimus- ja kehitysympäristössä. Energiaa voidaan tuottaa monipuolisesti esimerkiksi maalämpöratkaisuin ja hyödyntämällä auringon tuottamaa lämpöä”, kertoo Pietiläinen. 

VTT:llä pitkä ja laaja osaaminen kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisestä

”VTT on jo yli 20 vuoden ajan vastannut monista Suomen rakennusten energian käyttöä koskevista kansallisissa tutkimus- ja teknologiaohjelmista. Se on koordinoinut myös useita alan EU-projekteja. Kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä VTT on tehnyt mm. kiinalaisten, etelä-korealaisten, amerikkalaisten, japanilaisten ja venäläisten organisaatioiden kanssa”, teknologiapäällikkö Markku Virtanen kertoo. Virtanen toimii myös kiinalaisen Dalian University of Technologyn ekologisen rakentamisen ja ympäristöosaamisen vierailevana professorina.

VTT:n Finnish High-Tech Ecocity™ -konsepti on kehitetty kokonaisten yhdyskuntien kehitystyökaluksi. Sen tavoitteena on energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa oleva, viihtyisä ja vähä- tai nollapäästöinen yhdyskunta palveluineen. Konsepti sopii sekä uusien että olevien yhdyskuntien kehittämiseen. Se mahdollistaa omaleimaisten ja ekotehokkaiden ratkaisujen kehittämisen erilaisten yhdyskuntien tarpeisiin.

 

Ota yhteyttä