Sign In

EU:lta merkittävä sijoitus fiksujen kaupunkien kestävään korjausrakentamiseen

9.12.2013

 
Pilottikaupunkina Tampere ja kumppanina VTT

30 miljoonan euron EU-GUGLE-projekti viitoittaa tietä noin 226 000 asuinneliömetrin kestävälle korjaukselle kuudessa Euroopan kaupungissa, joista yksi on Tampere. Tampereen tieteellisenä kumppanina toimii VTT. Tähtäimessä ovat energiansäästöt ja kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen älykkäiden ja kustannustehokkaiden korjausrakentamiskonseptien ansiosta.

Viisivuotisen EU-GUGLE-projektin aikana pilottikaupungit pyrkivät saavuttamaan 40–80 prosentin energiansäästön jokaista pilottikaupunginosaa kohden ja kasvattamaan uusiutuvien energianlähteiden osuutta 25 prosentilla. Tampereelta projektissa on mukana Tammelan kaupunginosa.

”Tammelan kaupunginosan rakennuskannan painopiste on 1970- ja 80-luvun elementtirakentamisessa, jossa on mahdollisuus kohtuullisen kustannustehokkaaseen ja energiatehokkaaseen peruskorjaamiseen. Kehittämällä kopioitava energiaremontoinnin konsepti voidaan säästää hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa”, toteaa projektiasiantuntija Tiina Sahakari Tampereen kaupungilta.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseen vaihtelevat maasta toiseen. Kun Suomessa energiaa kuluu lämmitykseen, niin Välimeren kumppanien kaupungeissa energiaa menee jäähdytykseen.

”Tammelassa tavoitteena on vähentää lämmitysenergian kulutusta. Keinoja tähän pääsemiseksi ovat tehokas lämmöntuotto lämmitysjärjestelmän säädöllä, lämmön talteenotto sekä rakennustekniset toimenpiteet, joilla parannetaan ulkovaipan lämmöneritystä ja tiiviyttä”, sanoo erikoistutkija Terttu Vainio VTT:ltä.

Suomessa haastetta lisäävät demonstraatiokohteet, jotka ovat asunto-osakeyhtiöitä. Asunto-osakeyhtiöissä päätöksentekijöitä ovat kaikki osakkeenomistajat, toisin kuin vuokrataloissa, joissa päätökset korjauksista tekee yksi omistaja. Tampereella on kuitenkin näyttöä tavoitteiden toteuttamisesta. Esimerkiksi kolmen ensimmäisen ECO2-toimintavuoden aikana kaupungin kasvihuonepäästöt ovat kääntyneet laskuun.

”Tampereen sähkölaitoksen satsaus uusiutuvan energian käytön lisäämiseen näyttelee vähennyksessä suurta roolia. Tampere on kuitenkin kaikilla sektoreilla, myös rakentamisen saralla, laittanut voimavaroja vähähiiliseen kaupunkikehitykseen, mikä näkyy positiivisena trendinä”, toteaa Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Energiasta merkittävä osuus kuluu ilmanvaihdon kautta. Projektin kaikki demonstraatiokohteet ovatkin kiinnostuneita ilmanvaihdon lämmön talteenotosta. Toisin kuin julkisivukorjauksiin, ilmanvaihdon kustannustehokkaaseen energiatehokkuuden parantamiseen on tarjolla vähän korjauskonsepteja.

Projektin muut pilottikaupungit Tampereen lisäksi ovat Wien Itävallasta, Aachen Saksasta, Milano Italiasta, Bratislava Slovakiasta ja Sestao Espanjasta. Lisäksi projektiin osallistuvat yhteistyökaupunkeina Göteborgin kaupunki Ruotsista ja Gaziantepin kaupunki Turkista, jotka käynnistävät korjaustoimet viisivuotisen projektin aikana.

”Se, pääsemmekö Euroopan unionin energiansäästötavoitteeseen, joka on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, riippuu suuresti kyvystämme pienentää kaupunkien energiankulutusta”, toteaa Florencio Manteca Gonzáles, Espanjan kansallisen uusiutuvan energian keskuksen CENERin rakennusten energiayksikön johtaja ja EU-GUGLE-projektin projektikoordinaattori.

”EU-GUGLE-projektilla haluamme osoittaa, että rakennusryhmien alueellisen tason älykäs korjausrakentaminen on mahdollista, ja ennen kaikkea, että ratkaisumme ovat sovitettavissa muiden Euroopan kaupunkien tarpeisiin”, hän sanoo.

Projektin kansainväliset nettisivut (sisältävät myös Tampereen pilotin esittelyvideon): www.eu-gugle.eu

Taustatietoa

EU-GUGLE tulee sanoista European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in Sustainable Energy. Projektin tavoitteena on lähes nollaenergiatasoon tähtäävien korjausrakentamismallien toimivuuden osoittaminen ja niiden käyttöönottoon innostaminen laajasti Euroopan fiksuissa kaupungeissa ja yhteisöissä vuoteen 2020 mennessä. Projektin puitteissa tapahtuva 226 000 asuinneliömetrin korjaaminen tapahtuu käyttämällä paikallisiin tarpeisiin sovitettuja teknisiä, sosioekonomisia ja rahoituksellisia ratkaisuja sopivassa suhteessa. Tulokset integroidaan kattaviksi älykkään korjausrakentamisen strategioiksi, jotka on helppo sovittaa muiden kuntien käyttöön ja joista tiedottaminen Euroopan unionin tasolla sisältyy projektiin. EU-GUGLE-projektiin osallistuu 20 yhteistyökumppania, jotka ovat kaupunkeja ja kuntia, tutkimuskeskuksia sekä kiinteistöpalveluyrityksiä. Projekti päättyy huhtikuussa 2018, ja se rahoitetaan osin Euroopan komission seitsemännen tutkimusohjelman puitteissa.