Sign In

EU-tukea uusimman ajoneuvotekniikan kenttäkokeiden tietojen jakamiseen

12.12.2013

 

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta FOT-Net Data -projektille, jonka tavoitteena on, että uuden ajoneuvotekniikan ja älyliikenneratkaisujen kenttäkokeissa viime vuosina kerätyt tiedot saadaan laajasti tutkijoiden käyttöön. Vaikka tietoja on jo analysoitu aiemmin, voidaan niitä hyödyntää myös tavoitteiltaan erilaissa projekteissa. VTT:n koordinoima kolmivuotinen projekti käynnistyy tammikuussa 2014. 

EU on vuodesta 2008 tukenut lukuisia kenttäkoeprojekteja, joissa on testattu uusinta ajoneuvotekniikkaa. Tuhannet käyttäjät ovat päässeet testaamaan lupaavimpia tai juuri markkinoille ehtineitä tuotteita. Käyttäjät ovat testanneet esimerkiksi mukautuvaa vakionopeudensäädintä, peräänajovaroitinta, navigaattoreita ja aivan äskettäin lyhyen kantaman kommunikaatioon perustuvia varoitusjärjestelmiä. Varoitusjärjestelmien avulla kuljettaja saa tiedon esimerkiksi kolarista tai hälytysajoneuvon lähestymisestä.

Kenttäkokeilla on arvioitu teknologioiden vaikutuksia liikenteessä sekä myös edistetty niiden käyttöönottoa. Kuljettajien ajokäyttäytymistä on päästy seuraamaan yhtäjaksoisesti jopa yli vuoden ajan ja näin on kerätty arvokasta tietoa liikenteestä.

Komission tuki on 1,4 miljoonaa projektin 1,8 miljoonan kokonaisbudjetista. Projektiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja yritykset rahoittavat loppuosan. Hanketta koordinoivan VTT:n lisäksi projektiosapuolia ovat yhteistyöjärjestö ERTICO – ITS Europe, Chalmersin teknillinen yliopisto Ruotsista, RWTH Aachenin yliopisto Saksasta, espanjalainen tutkimuskeskus CTAG, Leedsin yliopisto Britanniasta, ranskalainen tutkimuskeskus CEESAR ja saksalainen ajoneuvovalmistaja Daimler.

FOT-Net Data -projekti on jatkoa FOT-Net-yhteistyöverkoston toiminnalle. FOT-Net on vuodesta 2008 alkaen edistänyt tiedonjakoa kenttäkokeista, järjestänyt kansainvälisiä seminaareja ja ylläpitänyt käsikirjaa kenttäkokeiden järjestämisestä. Laajamittaisten käyttäjäkokeiden järjestämiseen liittyy lukuisia yksityiskohtia ja tiedonjako aiemmin käytetyistä menetelmistä voi säästää kuukausien työn testien valmistelussa. Verkoston toimintaan on osallistunut projektiosapuolten lisäksi kymmenien tutkimuslaitosten tutkijoita myös Euroopan ulkopuolelta.

www.fot-net.eu