Sign In

Euroopan laajuinen T&K-toimijoiden vaikuttavuutta selvittävä tutkimus: Tutkimuslaitoksille lisää käyttöä ja paremmat arviointimittarit

9.12.2010

Mahasimulaattorista vaihtoehto eläinkokeille? Soijavaatteet atooppivauvojen avuksi? Biojätteestä polttoainetta? Tutkimusorganisaatioiden tuottamien innovaatioiden vaikuttavuutta on tutkittu ensimmäistä kertaa koko Europan tasolla. Suomen VTT, joka nykyrakenteellaan luo tieteellisestä osaamisesta soveltavan tutkimuksen kautta liiketoimintaa, on huipputeknologian tuloksissa ja vaikuttavuudessa Euroopan kärkeä.

Kansainvälisen Technopolis Groupin Euroopan tutkimusorganisaatioiden toimeksiannosta tekemä tutkimus osoittaa T&K-tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuuden Euroopan talouteen huomattavan suureksi. Technopolis Groupin tutkimuksessa arvioidaan tutkimusorganisaatioiden (Research and Technology Organisations) eli RTO:iden yhteenlasketun taloudellisen vaikutuksen yltävän vuositasolla 50 miljardiin euroon, organisaatioiden liikevaihdon jäädessä arvioiden mukaan 18 ja 23 miljardin välille.

Samalla tuore Euroopan laajuinen tutkimus kuitenkin väittää, että tutkimuksen vaikuttavuuteen ei panosteta tarpeeksi eikä tutkimusorganisaatioiden edellytyksiä hyödynnetä riittävästi. Syynä voidaan pitää heikkoa tietotasoa: EU ei tilastoi RTO:iden toimintaa käytännössä lainkaan. Lisäksi tutkimusraportti arvioi päättäjien olevan tietämättömiä siitä, millaisia potentiaalisia talouden vetureita tutkimusorganisaatioissa piilee.

RTO:iden keskeisin tarkoitus on luoda uutta liiketoimintaa asiakkaille, edistää teollisuuden ja yritysmaailman kannattavuutta ja kilpailukykyä teknologian avulla. Usein uudet teknologiat ja keksinnöt edesauttavat myös yhteiskuntaa, jopa koko ihmiskuntaa.

Yliopistojen tuottamia tieteellisiä tuloksia tarkkaillaan monilla mittareilla, mutta noin kolmasosaa Euroopan Innovaatio-ohjelmasta pyörittävien tutkimusorganisaatioiden tuloksia tulisi myös nostaa esille. Tilastotietoa EU-tasolla tulisikin tutkimuksen mukaan ryhtyä kiireesti tuottamaan, jotta RTO:iden vaikuttavuus pääsisi ansaittuun arvoonsa.

EARTOn suomalainen jäsen, Teknologian tutkimuskeskus VTT, sijoittui vaikuttavuusarvioissa Euroopan kärkikastiin. “Olemme määrätietoisesti kehittäneet osaamistamme ja rakennettamme vastaamaan asiakkaidemme tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin. Nykyrakenteellamme luomme tehokkaasti tieteellisestä osaamisestamme soveltavan tutkimuksen kautta liiketoimintaa. Olemme Euroopan kärkeä huipputeknologian tuloksissa ja vaikuttavuudessa”, VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori kommentoi Euroopan tutkimusorganisaatioiden teettämää tutkimusta.

Leppävuori korostaa lisäksi tutkimuslaitosten roolia innovaatiokentässä. “Näemme tutkimuslaitoksissa selkeät roolit korkeakoulujen suhteen: yliopistot keskittyvät uuden tiedon luomiseen tieteellisen perustutkimuksen kautta ja siihen läheisesti linkittyvään opetukseen, ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueellisissa innovaatioympäristöissä. Tutkimusorganisaatiot kuten VTT, toimivat kansainvälisessä kentässä ja tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja elinkeinoelämän kanssa. Näin monipuolinen, tieteeseen pohjautuva soveltava tutkimus synnyttää innovaatioita ja lisää kilpailukykyä”.

Technopolis Group on kansainvälinen teknologian ja innovaatioiden vaikutusten arviointiin erikoistunut yritys, jolla on toimipisteitä useissa Euroopan maissa.

Technopolis Groupin tekemä englanninkielinen tutkimus on ladattavissa osoitteesta:
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/1336_EARTO_final_report_101110.pdf

Englanninkielinen kooste Euroopan tutkimusorganisaatioiden vaikuttavista tutkimuksista, sisältäen mm. mahasimulaattorin, soijavaatteet, biojätteestä tuotetulla bioetanolilla tehdyn polttoaineen ja yhdeksän muuta esimerkkiä ympäri Eurooppaa:
http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/Case_studies_RTOs_2010.pdf


Vaikuttavuutta ja tuloksia tarkastellaan jatkuvasti osana VTT:n T&K toiminnan tuloksellisuutta.

Suomessa Taloustutkimus Oy on selvittänyt vuonna 2009 VTT:n hankkeiden vaikutusta yritysten toimintaan.
Selvityksen mukaan

• 92 % VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen ansiosta.

• 67 % vastanneista oli jo hyödyntänyt VTT-hankkeensa tuloksia kaupallisesti tai arvioi hyödyntävänsä niitä seuraavan kolmen vuoden aikana - ulkomaisista asiakkaista peräti 86 %.

• 60 %:lla VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa.

• 57 %:lla vastanneista hanke edisti verkostoitumista.

• 57 %:lla syntyi hankkeen tuloksena uusia tuotteita, palveluja tai prosesseja.

• 54 %:lla vastaajista kilpailukyky oli parantunut VTT-hankkeen tuloksena.

• 49 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa.

• 46 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan.

• 30 % vastaajista otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian.

Technopolis Group: http://www.technopolis-group.com/cms.cgi/site/index.htm

EARTO: http://www.earto.org/

 

Ota yhteyttä