Sign In

Euroopan liikkumispalvelut tiekartaksi, maaseudun erityispiirteet huomioon

23.11.2017

Liikkumispalvelujen yhdistyminen yhden luukun palveluksi lähempänä toteutumistaan

VTT:n johdolla on lisätty edellytyksiä käyttäjälähtöisille ja ekologisille liikkumisen palveluille, joissa yhdistyvät saumattomasti eri liikennemuodot. Tavoitteena on, että kuluttaja voi valita eri kulkumuotoja yhdistelemällä itselleen sopivimmat liikkumispalvelut yhden luukun periaatteella niin kotimaassa kuin tulevaisuudessa myös Euroopassa. Tuloksena syntyneet Euroopan liikkumispalvelujen tiekartta 2025 ja maaseudun erityispiirteisiin keskittynyt liiketoimintamalli edistävät tätä tarkoitusta.


VTT:n koordinoimista hankkeista kansainvälisen MAASiFiE:n (Mobility As A Service For Linking Europe) tuloksena luotiin Euroopan liikkumispalvelujen tiekartta 2025 ja kansallinen MaaseutuMaaS (Liikkuminen palveluna – konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä) keskittyi maaseudun liikkumispalvelujen erityispiirteisiin, joissa huomioitiin myös yhteiskunnan korvaamat kuljetukset. Molemmissa hankkeissa selvitettiin liikkumispalvelujen liiketoimintamalleja ja teknologiavaatimuksia sekä pohdittiin liikkumispalveluita tukevaa poliittista ohjausta ja lainsäädäntöä.

Joustaviin liikkumispalveluihin liittyviä pilotteja on jo käynnissä Suomessa, mutta valtakunnallisen matkaketjun ostaminen ei toteudu, ennen kuin useammat palvelut saadaan mukaan samaan ekosysteemiin.

Liikkumispalvelujen odotetaan kasvattavan joukkoliikenteen, yhteiskäyttöautojen ja kimppakyytien käyttöä sekä järkeistävän henkilöliikenne- ja tavarakuljetuksia. Tämä puolestaan vähentäisi liikennemääriä, päästöjä ja ruuhkia kaupunkialueilla ja lisäisi tehokkuutta harvaan asutuilla alueilla. Uusi julkisen liikenteen määritelmä sisältää myös yksityishenkilöiden tarjoamat vertaisvuokraus- ja jakamispalvelut.

"Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja suunnitelmallista kehittämistä. Asiakasta tulee palvella entistä paremmin, mutta esimerkiksi liikennejärjestelmän kokonaistoimivuutta ja ympäristötavoitteita ei saa unohtaa", sanoo hankekoordinaattorina toiminut erikoistutkija Jenni Eckhardt VTT:ltä.

Lainsäädäntö ja poliittinen ohjaus ovat myös merkittävässä roolissa liikkumispalvelujen mahdollistamisen kannalta. Kuljetusten joustavuudelle ja yhdistelylle tulisi luoda paremmat edellytykset.

MAASiFiE-hanketta rahoittivat eurooppalainen liikennealan järjestö CEDR (Conference of European Directors of Roads). Konsortion muut osapuolet olivat Chalmers tekniska högskolan Ruotsista ja AustriaTech Itävallasta.

MaaseutuMaaS oli maa- ja metsätalousministeriön MAKERA-rahoitteinen hanke. VTT:n tutkimuspartnerina tässä oli Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

 

Lisätietoja:

http://www.vtt.fi/sites/maasifie

http://www.vtt.fi/sites/maaseutumaas