Sign In

Euroopan teknologiainstituutin ICT-yksikkö Suomeen, Espoon Otaniemeen

13.1.2009

 

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT sijoittaa yhden tieto- ja viestintätekniikan tutkimusyksikkönsä Suomeen. Päätös vahvistaa Suomen asemaa EU:n tietotekniikkatutkimuksessa ja mahdollistaa uusien eurooppalaisesti merkittävien tutkimushankkeiden käynnistämisen.

EIT on EU:n teknologian tutkimuksen huippuyksikkö. Sen tavoitteena on EU:n kilpailukyvyn nostaminen. EIT toimii verkostomaisesti yhdistäen tutkimusta tekeviä ja opetusta antavia laitoksia sekä yrityksiä. Insitituutin ICT-verkoston yksiköt tulevat toimimaan Helsingin seudun lisäksi Berliinissä, Eindhovenissa, Pariisissa ja Tukholmassa.

Suomen yksikkö sijoitetaan Aalto-yliopiston kampukselle Otaniemeen. Suomen yksikön perustajajäsenet ovat Nokia, VTT ja Aalto-yliopisto

Suomen yksikön kokonaisbudjetti vuosina 2010-2014 on noin 100 miljoonaa euroa, josta EIT:n rahoitusosuus on korkeintaan 25 prosenttia. Muu osuus koostuu osallistujien omasta rahoituksesta, kansallisesta rahoituksesta ja muusta EU:n rahoituksesta. Nyt hyväksytyn suunnitelman mukaisesti vuonna 2013 EIT:n Otaniemen yksikössä toimii useita satoja ICT-alan tutkijoita, asiantuntijoita ja jatko-opiskelijoita.

”EIT:llä ja sen verkostoilla on suuri merkitys koko Euroopan kilpailukyvyn kasvattajana. Ne tuovat tutkimuslaitoksia ja yrityksiä yhteen tavalla, joka vahvistaa tutkimusta, koulutusta ja innovaatioita”, sanoo professori Yrjö Neuvo, EIT:n johtokunnan jäsen.

"ICT-yksikön sijoittaminen Otaniemeen on erinomainen uutinen. Tämä vahvistaa tieto- ja viestintäteknologia-asiantuntemusta Suomessa ja Euroopassa, vauhdittaa innovaatioiden syntyä, sekä edistää alan toimijoiden kilpailukykyä ja tietoyhteiskunnan kehitystä”, vahvistaa johtaja Esko Aho, Nokia Oyj:stä.

"ICT:n hyödyntäminen laajemmin on seuraava teollinen vallankumous, joka vaatii aivan uusia rakenteita, osaamista ja asenteita. Uskon, että meillä on EIT ICT Labsissä koossa paras kokoonpano radikaalisti uuden eurooppalaisen tietoyhteiskunnan luomiseen. Erityisesti haluamme rakentaa Otaniemestä verkoston kuumimman innovaatiokeskittymän, joka houkuttelee parhaat yritykset ja lahjakkuudet tuottamaan ja hyödyntämään parhaat innovaatiot”, sanoo VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

”Olen erittäin iloinen, että Aalto-yliopisto voi osallistua vahvasti Euroopan Unionin kärkihankkeeseen. Menestys EIT haussa on tunnustus Teknillisen korkeakoulun vahvalle ICT-osaamiselle ja sen Euroopassa nauttimalle arvostukselle. Perustettava EIT:n yksikkö vahvistaa edelleen Aalto-yliopiston tutkimuksen kansainvälisessä arvioinnissa sen vahvuusalueiksi nousseiden ICT:n, median, laskennan ja mallinnuksen asemaa ja merkitystä Aalto-yliopiston strategialle. Samalla se yhdistää tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka on erinomaisella tavalla linjassa Aalto-yliopiston strategian kanssa”, toteaa Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.EIT edistää eurooppalaista innovaatiotoimintaa

Vuonna 2008 toimintansa aloittaneen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tavoitteena on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä. EU:n suora rahoitus EIT:lle vuosina 2008–2013 on 308 miljoonaa euroa. EIT:n tarkoituksena on helpottaa innovaatioiden toteuttamista ja toimia ideahautomona. Strategian suunnittelusta ja päätöksenteosta vastaa EIT:n johtoryhmä, johon kuuluu kahdeksantoista tutkimus-, opetus- ja yritysmaailman vaikuttajaa. Suomea johtoryhmässä edustaa professori Yrjö Neuvo. Instituutin toimintayksiköitä ovat yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien muodostamat itsenäiset yhteistyöryhmät, joita kutsutaan osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi (KIC, Knowledge and Innovation Communities).

Lisätietoa
http://ec.europa.eu/eit/
http://www.eitictlabs.eu/

Ota yhteyttä