Sign In

Fraktioinnilla uusia ominaisuuksia havu- ja lehtipuusulfaattimassalle

2.2.2015

Sellun fraktiointi tarjoaa hyvät mahdollisuudet tehostaa kuituraaka-aineen käyttöä paperiteollisuudessa. VTT:n erikoistutkija, tekniikan lisensiaatti Sari Asikainen on väitöstyössään tutkinut ja kehittänyt fraktioinnin soveltuvuutta havu- ja lehtipuusulfaattimassojen käsittelyyn.

Paperituotteiden kannattavuuden säilyttäminen ja kilpailukyvyn takaaminen muita materiaaleja vastaan edellyttää kuituraaka-aineen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Väitöstyössä tutkittiin painesihdeillä ja pyörrepuhdistimilla tehdyn fraktioinnin soveltuvuutta havu- ja lehtipuusulfaattimassojen käsittelyyn.

Ennen koivumassan valkaisua tehdyllä hienoainetta poistavalla fraktioinnilla oli mahdollista säästää koivumassan valkaisussa valkaisukemikaaleja. Valkaistun massan vaaleuden pysyvyys oli tällöin myös parempi kuin fraktioimattomalla massalla. Lisäksi fraktioitu massa oli käytännössä uuteaineeton. Työssä osoitettiin, että hienoainefraktio voidaan käsitellä erikseen valkaisukemikaaleilla ja käyttää esimerkiksi kartongin keskikerroksessa parantamaan sitoutumista.
 
Painesihdeillä ja pyörrepuhdistimella saadut havumassan kuitufraktiot seostettiin mekaanisen massan kanssa. Kun havupuun paksuseinämäinen tai pitkäkuituinen jae seostettiin mekaanisen massan kanssa, oli seoksella merkittävästi suurempi 'freeness' kuin fraktioimattoman massan ja mekaanisen massan seoksella. Tämä tarkoittaa paperikoneella parempaa vedenpoistoa. Fraktioimalla saatu paksuseinämäinen tai pitkäkuituinen jae seostettuna mekaanisen massan kanssa lisäsi seoksen repäisylujuutta.

Havumassan fraktioille tehtiin myös erillisjauhatus. Jauhamalla fraktiot erillään ja yhdistämällä ne jauhatuksen jälkeen oli mahdollista parantaa vedenpoistoa ja lujuutta.

Tekniikan lisensiaatti Sari Asikaisen väitös "Applicability of fractionation of softwood and hardwood kraft pulp, and utilisation of the fractions" tarkastetaan 4.2. klo 12 Aalto-yliopistossa Espoossa (Tekniikantie 3, Puu2 auditorio).

Väitös verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2015/S73.pdf

Ota yhteyttä