Sign In

Gradia innovoi biopakkauksia muovin tilalle yhteistyössä VTT:n ja yritysten kanssa

31.1.2019

(Gradian tiedote 30.1.2019)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian media-ala on lähdössä kehittämään VTT:n ja keskisuomalaisten PK-yritysten kanssa ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia älykkäitä pakkausratkaisuja biomateriaaleista. Tavoitteena on vähentää muovia sekä tutkia ja kehittää älypainamisen menetelmiä ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia pakkauksiin. 

Keski-Suomen maakuntahallitus esittää myönnettäväksi EU-rahoitusta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja VTT:n hankkeelle Biopakkausinnovaatioilla kasvua – Media-alan yhteistyöllä keskisuomalaiset tuotteet esille.  

Hankkeen aikana Gradian media-ala rakentaa Sign&Print&Pack-Lab-innovaatioympäristöä, jossa pystytään testaamaan erilaisia ratkaisuja ja valmistamaan pakkausten prototyyppejä. Tutkimusta yhteistyössä tekee VTT. Lisäksi kehitystyössä on mukana kaikkiaan 15 keskisuomalaista yritystä, ja tavoitteena on myös edistää yritysten kilpailukykyä. 

Kehitettävä testaus- ja kokeiluympäristö olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

Yhteistyössä on koko pakkausvalmistuksen arvoketjun toimijoita biomateriaalin kehittäjistä ja valmistajista ekodesing-muotoilun sekä tuotteiden valmistuksen toimijoihin ja pakkauksia käyttäviin yrityksiin. 

Yrityksille mahdollisuuksia 

Yrityksiä biopakkausten innovaatiot hyödyntävät kahdella tavalla. 

Keski-Suomen pienissä kunnissa mainos- ja media-alan tuotanto on usein yhden toimijan varassa. Uhkana onkin tuotannon siirtyminen kasvukeskuksiin tai jopa ulkomaille, mikä lisää kuljetuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja siirtää rahavirtoja pois paikallistaloudesta. Uudet ekologiset ja digitaaliset pakkausinnovaatiot rakentavat pienten yritysten elinkelpoisuutta. 

Toisaalta pakkauksia käyttävät pk-yritykset ovat tuskailleet pakkausteollisuuden suurien minimivalmistusmäärien ja pakkauskokojen perusstandardien kanssa. Ne ovat vaikuttaneet siihen, että personoitujen pakkausten ja graafisten erikoispalvelujen tilaaminen ei ole aina ollut kustannusten takia mahdollista, vaikka juuri tällaisten pakkausten tarve kasvaa koko ajan. 

Gradian testiympäristössä aiotaankin innovoida ekodesignia hyödyntäviä protoja, joita kehittämällä voidaan valmistaa personoituja pakkauksia ja piensarjoja nopeasti ja kustannustehokkaasti lähituotantona. 

Pakkausten lisäksi kehitetään erilaisten Display-tuotteiden kestävän kehityksen mukaista valmistamista. Display-tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset messukalusteet, esitetelineet ja rollupit. 

Testiympäristössä niin ikään edistetään 3D-mallintamisen ja tulostamisen ratkaisuja ja päivitetään tulostusmateriaalien tuntemusta.  

Pakkauksen kylkeen keinotekoisesti tuotettua tietoa todellisessa ympäristössä 

Pakkauksen ovat yhä älykkäämpiä. Niihin voidaan lisätä runsaasti tietoa uusilla menetelmillä hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia. Vaikkapa kuljetuspakkauksiin voidaan lisätä ominaisuuksia, jotka kokoavat tietoa tuotteiden säilytyslämpötilasta ja toimitusketjun vaiheista. Tieto sijaitsee tällöin verkossa, eikä varsinaisesti pakkauksessa. 

Näillä menetelmillä tuodaan tuotteisiin lisäarvoa, joka vähentää hävikkiä ja näkyy suoraan yrityksen kannattavuudessa. 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoita meillä on 25 000 ja henkilöstöä 1100.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio.

Lisätietoja 

Gradia Jyväskylä
Klaus Sjöblom, media-alan opettaja, puh. 040 341 5703