Sign In

Helppokäyttöinen robotti tuo ikäihmiset ja omaiset yhteen välimatkoista huolimatta

23.8.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Attendo kokeilivat etäohjattavaa robottia yhteydenpidossa hoivakodin asukkaan ja omaisten väillä. Tulokset vaikuttavat lupaavilta, ja elämänlaatuun liittyvät asiat kohentuivat pilottijakson aikana.

Yksinäisyys ja turvattomuus ovat ikäihmisillä varsin yleinen ongelma. Niiden on todettu heikentävän elämänlaatua, toimintakykyä ja jopa muistia. Lisäksi eri paikkakunnalla asuvien omaisten huoli ikääntyvistä vanhemmista ja sukulaisista on suuri.

Yhteydenpitoa eri ikäpolvien välillä voisi toteuttaa perinteisten tapojen lisäksi uusin keinoin. VTT ja Attendo kokeilivat Double-etäyhteysrobottia viestinvälittäjänä espoolaisessa Attendo Olarinpuiston hoivakodissa, jossa asukkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä. Kenttäkokeeseen osallistui iäkäs asukas sekä hänen toisella paikkakunnalla asuvat kaksi tytärtään ja hoivakodin henkilökunta. Tavoitteena oli tutkia, miten etäyhteysrobotti vaikuttaa ikäihmisen kokemukseen omaisten läsnäolosta ja turvallisuuden tunteeseen. 

Kenttäkokeen alustavat tulokset osoittavat, että etärobotti voi auttaa yksinäisyydessä ja turvallisuuden tunteessa. Omaisten läsnäolon koettiin myös lisääntyvän. "Äidin mielestä tällainen lisä on hyvä varsinkin niille, jotka asuvat yksin, ja joilla ei ole mahdollisuutta nähdä omaisiaan usein", kertovat omaiset äitinsä käyttökokemuksista. Myös omaiset kokivat yhteydenpidon helpoksi ja määrän lisääntyneen. 

Video- ja ääniyhteys kasvotusten napin painalluksella

Viestinvälitys oli tehty Tuuliksi ristityllä Double-etäyhteysrobotilla teknisesti mahdollisimman helpoksi. Hoivakodin asukkaalla oli huoneessaan kahdella pyörällä liikkuva, varrellinen iPad, jossa oli jatkuva verkkoyhteys omaisen kotiin. Yhtä isoa nappia painamalla äiti lähetti tyttärilleen yhteydenottopyynnön, joka tuli vastaanottajien puhelimiin tekstiviestillä. Tämän jälkeen omainen avasi tietokoneellaan suoran videoyhteyden, ja keskustelu kasvotusten saattoi alkaa.

Perheen keskinäisen yhteydenpidon lisäksi omaisilla olisi Tuulin välityksellä tulevaisuudessa mahdollisuus osallistua myös omahoitajan ja asukkaan yhteydenpitoon hoivakodissa, esimerkiksi yhteiseen omahoitajavarttiin.

"Henkilökuntamme koki asian hyvin positiivisena. Uskomme, että tämän kaltainen yhteydenpito voi yleistyä alalla nopeasti. Olemme jo aiemmin kokeilleet robotiikkaa, sillä Attendon oma hoivarobotti Lydia käy säännöllisesti viihdyttämässä ikäihmisiä hoivakodeissamme ja avustaa esimerkiksi jumpissa", sanoo Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja.

Kehityskohteina yhteiset pelisäännöt ja liikuteltavuus

Eettiset asiat ovat keskeisiä kehittämiskohteita Tuulin kaltaisessa hankkeessa. Yhteisten säännösten luominen kaikkien osapuolten välille onkin ensimmäinen kehityskohde tällaisissa hankkeissa.

Videoyhteys on mahdollista pitää jatkuvasti auki, ja asukkaan huoneen tapahtumia pääsee seuraamaan halutessaan. Omainen voi etäliikuttaa Tuulia oman tietokoneen tai tabletin kautta hoivakodin asukkaan huoneessa. Kenttäkokeessa kokeiltiin myös Tuulin liikuttamista palvelutalon yhteisissä tiloissa. Tällöin palvelutalon arki, muidenkin ikäihmisten kuin oman äidin tai isän, välittyy omaisille. Eettisten seikkojen lisäksi tarvitaan silloin myös yksityisyyden suojaan liittyvien sääntöjen luomista.  

"Mahdollisuus liikuttaa robottia on erityisen tärkeä yksin asuvan ikäihmisen kotona, jolloin omaiset pääsevät näkemään esimerkiksi, että onko keittolevy jäänyt päälle. Hoivakotien ja kotien lisäksi tulevaisuudessa yhteydenpitoa voi Tuulin kaltaisilla ratkaisuilla laajentaa myös kolmannen sektorin suuntaan, kuten vapaaehtoisten Ystäväpiiri-ryhmien käyttöön, jota kautta ikäihmisille voidaan pitää seuraa ja vähentää yksinäisyyttä", visioi VTT:n erikoistutkija Antti Tammela.

"Kenttäkoe on osa VTT:n laajempia projektikokonaisuuksia, joissa tutkitaan robotiikan mahdollisuuksia ikäihmisten hoivassa ja elämässä sekä sosiaalisia robotteja", kertoo hankkeen projektipäällikkö Marketta Niemelä.

VTT toteutti kahden kuukauden pituisen kenttäkokeen alkukesällä 2016 yhteistyössä Attendon kanssa, ja päärahoittajana oli Tekes. Pilottijakso on osa METESE (Meaningful Technologies for Seniors – Safety, Comfort and Joy) -projektia, jossa tutkitaan ikäteknologian yhteiskehittämistä ja käyttöönottoa suomalaisissa ja japanilaisissa hoivaorganisaatioissa.

Mediamateriaalia: kuvia Tuulin käytöstä hoivakodin asukkaan ja tyttären välillä (kuvat VTT):

- Napin painallus


 - Yhteys kasvotusten


- Omainen

 

Klikkaamalla suurempi kuva ja tallennus hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä + Save picture as

 

Attendo - Pohjoismaiden johtava hoiva- ja terveyspalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoiva- ja terveyspalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa.  Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, sekä apua tarvitseville ihmisille ja perheille. Suomessa tarjoamme myös terveys- ja hammaslääkäripalveluja. Meillä on 19 000 työntekijää noin 500 toimipisteessä yli 200 kunnassa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Lisätietoja Attendosta:
Lauri Korkeaoja, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
044 078 8282, lauri.korkeaoja@attendo.fi
www.attendo.fi