Sign In

 VTT yhtenä veturina uudenlaista ICT-tutkimukseen perustuvaa liiketoimintaa luovassa Hilla-ohjelmassa

23.1.2015

Tekesin tiedote 23.1.2015

Hilla luo uudenlaista ICT-tutkimukseen perustuvaa liiketoimintaa

Suomi on keskellä suurta rakennemuutosta. Toimialojen murros ja digitalisoitumisen hyödyntäminen edellyttävät uusien ekosysteemien ja kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämistä.
 

Hilla (High-tech ICT Leverage from Long-term Assetization) -tutkimushankekokonaisuus on Tekesin rahoittama kokeilu, jossa pilotoidaan uutta toimintamallia. Hilla koostuu neljästä digitaalisuutta hyödyntävästä alueesta, jotka ovat langaton ICT, liikenne, terveys ja hyvinvointi sekä teollisuus. Hillan vetureina toimivat Oulun yliopisto, VTT ja Oulun ammattikorkeakoulu yhteistyössä yritysten ja BusinessOulun kanssa.

Hillassa yhdistyvät maailmanluokan tutkimus, korkealaatuiset yritysyhteistyöprojektit, uuden liiketoiminnan innovointi sekä avoin kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Hankekokonaisuus pyrkii ketterään ICT-osaamisen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan uudelleen suuntaamiseen nopeasti kasvaville teollisuuden aloille. Tavoitteena on rakentaa Suomeen uutta globaalia liiketoimintaa ICT-osaamista hyödyntämällä.

"Hilla-projektin vahvuus on laaja-alainen tutkimussisältö ja mahdollistavien teknologioiden osaamisen hyödyntäminen tutkimuksen kautta. Tutkimus helpottaa uuden tiedon tuottamista elinkeinoelämän hyödyksi nykyisessä toimialojen murroksessa. Tutkimuksen tavoitteena on hyödyttää laajasti monia toimialoja digitalisaation mahdollisuuksissa ja haasteissa. Hillan kaltainen uudenlainen tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen voi houkutella Suomeen myös ulkomaisia sijoituksia ja tutkimuskeskuksia", sanoo Tekesissä suurten yritysten ja tutkimuslaitosten rahoituksesta vastaava johtaja Ilona Lundström.

Growth Mill vauhdittaa kaupallistamista

Hillan keskiössä on uusi toimintamalli, Growth Mill, jossa hyödynnetään soveltavaa tutkimusta ja alati kehittyviä liiketoimintamalleja.

"Growth Mill on valtakunnallisesti merkittävä uusi tapa toimia. Se kiihdyttää tutkimustulosten kaupallistamista ja rakentaa yhteisiä kehitysympäristöjä esimerkiksi teollisen internetin, tietointensiivisten liiketoimintojen ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin. VTT:n tavoitteena on siirtää tämä uusi toimintatapa laajemmin suomalaisyritysten käyttöön. Sitä monistamalla pyrimme kiihdyttämään tutkimustulosten kaupallistamista", sanoo kehitysjohtaja Petri Kalliokoski VTT:ltä.

"Hillan myötä Oulun yliopisto, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu ja kansainvälistä kasvua tavoittelevat suomalaiset yritykset yhdistävät voimansa ennennäkemättömällä tavalla. Näin luodaan uutta kansallisesti merkittävää vientiliiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Hilla on avoin kaikille kiinnostuneille kasvuhakuisille yrityksille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä toistensa ja tutkimuslaitosten kanssa uuden kasvun synnyttämiseksi", kertoo yksi Hillan toimintamallin keskeisistä kehittäjistä, professori Jaakko Sauvola Oulun yliopistosta.

Ensimmäisen 18 kuukauden aikana Tekes rahoittaa Hillan tutkimuslaitoksia runsaalla yhdeksällä miljoonalla eurolla. Tekes on varautunut rahoittamaan noin 50 miljoonan euron laajuista viisivuotista Hilla-kokonaisuutta yhteensä noin 35 miljoonalla.

Lisätietoja

Professori Jaakko Sauvola, Oulun yliopisto, p. 050 3839 272, jaakko.sauvola (at) oulu.fi

Tutkimusjohtaja Harri Kopola, VTT, p. 040 5574 867, harri.kopola (at) vtt.fi

Varajohtaja Jari-Pekka Rontu, Oulun ammattikorkeakoulu, p. 050 532 5954, jari-pekka.rontu (at) oamk.fi

Johtaja Ilona Lundström, Tekes, p. 050 5577 678, ilona.lundstrom (at) tekes.fi

www.hilla.center

Ota yhteyttä