Sign In

Hyvä stressi lisää hyvinvointia – yrittäjiltä opitut keinot sysäävät stressin paremmalle puolelle

26.5.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa Eustress-hankkeessa tutkittiin yhteistyössä Tampereen yliopiston ja yrittäjien kanssa stressin hyviä puolia ja ilmenemistä yrittäjien arjessa. Tutkimuksessa syntyi uusi tapa lähestyä stressiä ja hyvinvointia työssä.  Hyvän Stressin verkkotyökalun pilottiversio antaa konkreettisia keinoja positiivisen stressin lisäämiseen omassa arjessa.

 

Hankkeen tulokset on nyt koottu oppaaksi, ja verkkotyökalun jatkokehitykseen etsitään mukaan kehitystyökumppaneita.

 

Negatiivinen stressi kuluttaa mieltä ja kehoa. Myönteisen stressin eli eustressin avulla on mahdollista löytää uusia ajattelu- ja työskentelytapoja, jotka lisäävät sekä tuottavuutta että hyvinvointia.  Eustress-hankkeessa kehitettiin yrittäjien arkeen keinoja myönteisen stressin edistämiseen muun muassa teknologiaa hyödyntäen.

 

Yrittäjät pääsivät kokeilemaan ja harjoittelemaan uudenlaisia työtapoja verkossa käyttämällä pilotointivaiheessa olevaa Hyvän Stressin verkkotyökalua hankkeen aikana. Työkalun hyödyntämisellä todettiin olevan vaikutuksia, jotka näkyivät sekä negatiivisen stressin vähentymisenä että oivalluksina itselle sopivista työtavoista ja toimivista ajattelumalleista. Keskeisellä sijalla olivat myös toisten yrittäjien kokemukset.

 

Tutkimuksessa havaittiin, että yrittäjät kokevat hyvän stressin tärkeäksi, ja se auttaa saamaan tuloksia aikaan ja nauttimaan työnteosta kiireenkin keskellä.

 

Hankkeeseen osallistuneilla yrittäjillä oli käytössään jo useita erilaisia ajattelu- ja työtapoja, jotka edistivät hyvän stressin kokemista. Nämä keinot haluttiin tehdä näkyviksi. Haastatteluaineistojen perusteella tunnistettiin kuusi osa-aluetta, jotka ovat keskeisiä hyvän stressin edistämisessä: omien ajatusten ja kokemusten reflektointi, työn organisoiminen mielekkäällä tavalla, myönteisen paineen rakentaminen, ilon ja onnistumisten vaaliminen, virittäytyminen haastaviin tilanteisiin sekä palautuminen.

 

Palautuminen positiivisesta stressistä on myös tärkeää, koska pitkään jatkuessaan sekin on kuluttavaa elimistölle negatiivisen stressin tavoin.  

 

Tulokset on koottu "Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi" -työkirjaksi, joka esittelee keskeiset havainnot ja antaa käytännön harjoitteita hyvää stressiä edistävien toimintatapojen kokeiluun.  Tutkimustuloksista hyötyvät erityisesti yrittäjät ja yrittäjämäistä työtä tekevät. Tuloksia voivat soveltaa myös esimerkiksi esimiehet, työhyvinvoinnin ammattilaiset ja valmentajat.

 

Kumppaneita mukaan Hyvä Stressi -kehitystyöhön

 

Tulokset on lisäksi koottu Hyvän Stressin verkkotyökalupakkiin, jonka jatkokehitystyöhön haetaan mukaan yhteistyökumppaneita. Jatkossa työkalupakkia voidaan myös räätälöidä eri kohderyhmien tarpeisiin.
Ilmoita kiinnostuksesi yhteistyöhön tässä http://www.eustress.fi/contact.htm

 

VTT:n koordinoima hanke alkoi tammikuussa 2014 ja päättyy kesällä 2016. Tutkimukseen osallistui lisäksi Tampereen yliopisto. Rahoittajina ovat Tekes, VTT ja Tampereen yliopisto.

 

Hankkeen verkkosivut: www.eustress.fi

 

Julkaisu: "Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi" sähköisesti Issuu-versiona:

https://issuu.com/vttfinland/docs/ala_tule_paha_stressi?e=5313536/35571295