Sign In

Ihmisten käyttäytymistieto avuksi myymälöiden suunnitteluun

23.6.2014

 
VTT pilotoi syvyyskamerateknologiaa kauppakeskuksissa, toimistoissa ja senioriasunnoissa

VTT on kehittänyt syvyyskameroihin perustuvaa edistynyttä seurantajärjestelmää, jonka avulla saadaan tarkkaa tietoa ihmisten liikkeistä ja käyttäytymisestä erilaisissa tiloissa. Järjestelmää voidaan soveltaa esimerkiksi vähittäiskauppojen asiakaspalvelun parantamiseen, toimistotilojen käytön optimointiin tai vanhusten itsenäisen asumisen tukena. Seurantajärjestelmää pilotoidaan kesän ja syksyn aikana muun muassa Rinteenkulman kauppakeskuksessa Rovaniemellä.

Syvyyskameroiden avulla voidaan saada arvokasta tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä esimerkiksi myymälöissä: missä he viettävät aikaansa, mistä he ovat kiinnostuneita, tai mihin he aikovat seuraavaksi mennä. VTT on kehittänyt vuodesta 2010 alkaen syvyyskameroihin perustuvia, aiempaa älykkäämpiä järjestelmiä ihmisten liikkeiden seuraamiseen useissa hankkeissa. Niistä saatavan tiedon avulla voidaan mallintaa erilaisia asiakastyyppejä ja suunnitella heidän tarpeisiinsa sopivia myymälätiloja ja tuotteiden esillepanoja sekä tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua.

Syvyyskamera mittaa etäisyyttä tilan eri pintoihin infrapunasäteilyn alueella toimivan laserpistekuvion avulla. Mitatuista pisteistä muodostetaan syvyyskartta, jota analysoimalla voidaan rakentaa tilasta 3D-malli, tunnistaa kohteita sekä seurata kohteiden liikkeitä.

VTT on käynnistämässä useampia pilotteja, joiden tarkoituksena on testata ihmisten seurantajärjestelmän toimintaa käytännön olosuhteissa. Ratkaisua testataan kesän ja syksyn aikana Rinteenkulman kauppakeskuksessa Rovaniemellä sekä Shalkwijkin kauppakeskuksessa Haarlemissa, Alankomaissa.

Samaa teknologiaratkaisua voidaan soveltaa myös vanhusten kotona asumisen tukemiseen. Tällöin järjestelmä kerää tietoa vanhuksen rutiineista ja havaitsee niissä tapahtuvat poikkeamat, jolloin esimerkiksi muistisairauksien aiheuttamiin ongelmiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että vanhukset voisivat asua kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Muita sovelluskohteita syvyyskameraan perustuvalle ihmisten seurantajärjestelmälle ovat esimerkiksi neuvottelutilojen ja yhteiskäytössä olevien työtilojen käytön optimointi. Järjestelmän avulla voidaan seurata paitsi tilojen käyttöasteita, myös saada yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaisiin tarkoituksiin työntekijät käyttävät tiloja. Tilanhallintaan liittyen ratkaisua pilotoidaan syksyllä yhteistyössä Procter & Gamblen kanssa Brysselissä.

VTT:n tutkijoiden mukaan ihmisten seurantajärjestelmän käyttöön ei liity yksityisyyden suojan ongelmia. Syvyyskamerat eivät taltioi kuvasisältöä, eikä syvyyskuvasta voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, vaan ainoastaan ihmishahmoja ja heidän liikkeitään.

VTT on mukana myös eurooppalaisten pienyritysten vetämässä, EU-rahoitteisessa D-Sens hankkeessa, jossa tutkitaan syvyyskamerateknologian kaupallistamista eri liiketoiminta-alueille.

Video: Näin seurantatietoa kerätään myymälässä: http://www.youtube.com/watch?v=oZGtyy9CTCc