Sign In

Ilmastopalautepalvelusta apua kotitalouksille päästövähennystalkoissa

13.1.2009

 

VTT on ollut mukana VATT:n koordinoimassa Kulutuksen ilmastovaikutus -hankkeessa, ja kehittänyt siinä tietoteknisiä menetelmiä, joiden avulla kuluttajat ja kauppa voivat saada tietoa ostosten kasvihuonekaasupäästöistä.

VATT:n lehdistötiedote 8.5.2009

Kuluttajat kokevat kotitalouskohtaisen ilmastopalautteen hyödylliseksi oman kulutuksensa ilmastovaikutuksen ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi. Climate Bonus - Kulutuksen ilmastovaikutus –hankkeessa kehitettiin ilmastovaikutusten hallintajärjestelmää, jonka avulla kuluttajat voisivat seurata ja vertailla ostostensa kasvihuonekaasupäästöjä. Kokeilu kattaa elintarvikkeiden, liikkumisen ja asumisen ilmastovaikutukset ja siinä elintarvikeostokset kirjautuvat palveluun automaattisesti kaupan kassalla asiakaskortin avulla tai matkapuhelimen välityksellä.

Kuluttajapaneeli piti järjestelmää tarpeellisena ja antoi vinkkejä palvelun parantamiseksi. Järjestelmän tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään ilmastomyönteisiä valintoja päivittäisten ostosten valinnassa. Järjestelmän vaikuttavuus edellyttää sitä, että riittävän moni kotitalous osallistuu seuranta- ja palautejärjestelmän käyttöön. Samoin mahdollisimman monen kaupan ja teollisuuden toimijan tulee osallistua järjestelmään. Seurantaan voidaan liittää myös bonus/palkitsemisjärjestelmä.

Järjestelmän keskeisin haaste on luotettavan tiedon saaminen riittävän kattavasti. ”Tämäntyyppiset järjestelmät tulevat laajasti käyttöön 3-7 vuoden kuluttua, mutta sen jälkeen niiden kehittely vaatii vielä paljon aikaa ”, arvioi projektin koordinaattori Adriaan Perrels Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Kokeilussa arvioitiin eri tietojärjestelmien ja niiden yhdistämisen asettamia vaatimuksia ja yhteensovitustarpeita. Järjestelmän käyttöönotossa on ratkaisevaa tietojensaanti, yhdistäminen ja laadunvarmistus. Keskeiset haasteet liittyvät tietojen kattavuuden, vertailukelpoisuuden, läpinäkyvyyden, tarkkuuden sekä kustannustehokkuuden parantamiseen hiilijalanjälkien käyttöönotossa.

Kolme keskeistä kysymystä olivat: Miten saadaan tuotettua tavaroiden ja palvelujen luotettavasti todennetut hiilijalanjäljet? Millainen on kotitalouskohtainen seuranta- ja palautejärjestelmä ostosten ilmastovaikutuksista? Millainen on palkkiojärjestelmä kuluttajille, jotka vähentävät ostostensa päästömäärää?

Kulutuksen ilmastovaikutusarvioita tutkitaan parhaillaan useissa EU-maissa. Esimerkiksi Englannissa Euroopan suurin vähittäiskauppaketju Tesco kehittää aktiivisesti vastaavantyyppisiä palveluja. Myös Ranskassa on tapahtumassa paljon tällä alueella. Lisäksi Belgiassa ja Saksassa on aloitettu esitutkimuksia aihealueelta. Climate Bonus -hankkeessa hahmoteltu palvelukokonaisuus on kuitenkin ainutlaatuinen ja tämän hankkeen myötä Suomi toimii kansainvälisen tutkimuksen eturintamassa ohjauskeino- ja innovaatiokehityksessä.

Hankkeen tutkimus- ja kehitysyhteistyön ovat toteuttaneet VATT, VTT, KTK, SYKE ja MTT. Elinkeinoelämää edustavat Ruokakesko, HK Ruokatalo, Elisa, Stora Enso, Tuulia International ja Nokia.

Nyt valmistuva Kulutuksen ilmastovaikutus -tutkimushanke on osa Tekesin ClimBus-ohjelmaa: Ilmastonmuutoksen hillinnästä liiketoimintaa, jossa keskitytään ilmastomyönteisten teknologioiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

Lisätietoja:

VATT, Adriaan Perrels projektin koordinaattori puh. 0403 045 572

Kuluttajatutkimuskeskus, Päivi Timonen projektin ohjausryhmän puheenjohtaja puh. 0503 433 138

VTT, Mikko Hongisto, erikoistutkija, puh. 020 722 6522

http://extranet.vatt.fi/climatebonus/


Ota yhteyttä