Sign In

Ilmatieteen laitos ja VTT mukana jäätietopalveluja kehittävässä ICEMAR-projektissa

3.7.2011

 

Projektin tavoitteena on tehosta jäätietojen välittämistä ja parantaa Arktisen alueen ja Itämeren laivaliikenteen turvallisuutta.

Euroopan komission rahoittama ICEMAR-projekti käynnistyi maaliskuun alussa Kööpenhaminassa. Kolmivuotinen ICEMAR on osa Global Monitoring for Environment and Security -ohjelmaa (GMES), ja sen tarkoituksena on rakentaa järjestelmä, jonka avulla voidaan välittää tehokkaammin jäätietoja laivoille sekä Arktisella alueella että Itämerellä. Laivaliikenteen tarvitsemia jäätietoja ovat muun muassa jääkartat, jääennusteet ja satelliittikuvat. Koko projektin rahoitus on noin 2 miljoonaa euroa.

Projektia koordinoi norjalainen Kongsberg Satellite Services, ja siinä on mukana osallistujia Suomesta, Tanskasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Saksasta. Suomesta projektiin osallistuvat Ilmatieteen laitos ja VTT.

Ilmatieteen laitos on allekirjoittanut sopimuksen edustaen European Ice Services (EIS) –yhteenliittymää. EIS on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan jääpalveluiden yhteistyöelin.

VTT:n roolina ICEMARissa on vastata siitä, että järjestelmä on teknisesti valmis asennettavaksi laivoille koekäyttöön. VTT hyödyntää projektissa kokemustaan jäänmurtajien liikennetietojärjestelmän IBNetin toteutuksesta ja kehittämisestä ja soveltaa sitä laajempiin käyttäjäryhmiin Itämerellä ja Arktisilla alueilla.

Itämeri on vilkkaasti liikennöity: siellä purjehtii joka hetki yli 2000 suurta alusta. Vuosittain Itämerellä kuljetetaan yli 900 miljoonaa tonnia tavaraa. Tästä noin 40 prosenttia tapahtuu talvisin, jolloin jäät asettavat oman haasteensa liikennöinnille. Arktisella alueella alusmäärä on pienempi, mutta sen odotetaan kohoavan luonnonvarojen lisääntyvän käytön ja ilmastonmuutoksen etenemisen myötä.

Parempi ja helpommin saatavilla oleva jäätieto auttaa aluksia käyttämään helpompia reittejä ja samalla vähentää haverien määrää. Arktisella alueella myös tietoliikenneyhteydet ovat haasteellisia. GMES-ICEMAR –projektin odotetaan parantavan tilannetta, sillä projektissa kehitetään tuotteita ja järjestelmä, joka mahdollistavat tiedon saannin myös vaatimattomilla internetyhteyksillä.