Sign In

InnoVapriikki synnyttää uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen

24.8.2015

Saarijärven ja Viitasaaren alueella on käynnistynyt kolmivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kehityshanke "InnoVapriikki - Uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen". Kehittämisyhtiö Witas Oy:n vetämän hankkeen keskeisin tavoite on saada uusia innovatiivisia liikeideoita alueen pk-yritysten käyttöön, muodostaa yritysverkostoja sekä vauhdittaa uusien tuotteiden ja liikeideoiden saattamista kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Hankkeen toiminta-alueena on Saarijärven-Viitasaaren seutukunta käsittäen Karstulan, Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren kunnat. Hankkeessa keskitytään konepaja-, biotalous- ja rakennustuoteteollisuuden sekä hyvinvointi- ja matkailualan yritysten kehittämiseen. "Pohjoisen Keski-Suomen pk-yritysten kasvu ja kehittyminen on koko elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeää. Yritykset tarvitsevat jatkuvasti uusia tuote- ja palveluinnovaatioita ja apua niiden löytämiseksi ja eteenpäin viemiseksi", toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Ka-Mu Oy:n toimitusjohtaja Juha Järvi.

Kehittämisyhtiö Witas Oy toteuttaa InnoVapriikki-hankkeen yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n sekä SSYP Kehitys Oy:n kanssa.  VTT vastaa hankkeen asiantuntijapalveluista ja tukee yrityksiä monialaisella teknologioihin ja toimialoihin liittyvällä osaamisella. "VTT haluaa olla mukana kehittämässä suomalaisten pk-yritysten osaamista ja uutta liiketoimintaa sekä seutukuntien elinkeinojen uudistumista ja vetovoimaisuutta", toteaa toimialajohtaja Petri Kalliokoski VTT:ltä.

Toimintatapana InnoVapriikki-hankkeessa on yhteiskehittäminen yritysten, kehittämisyhtiöiden, VTT:n sekä seutukunnan oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa painottaa, että hankkeessa halutaan kerätä uusia innovaatioita mahdollisimman avarakatseisesti ja toimintarajat ylittävästi. Hankkeen tavoitteena onkin osallistaa laajasti alueen eri osaajia sekä kehittää ja sparrata niin toimijoiden välistä yhteistyötä kuin heidän osaamistaan ja toimintatapojaan. Hankkeeseen toivotaan mukaan yrityksiä, joilla on tarvetta ja innostusta kehittää liiketoimintaansa esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden, kansainvälistymisen tai uusien teknologioiden käyttöönoton kautta.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö Markku Rautiainen Witas Oy,
markku.rautiainen@witas.fi, puh. 044 711 4626