Sign In

Innovatiivisten yritysten menestyksen salaisuus selville

13.1.2009

 

VTT:n juuri aloittamassa Finnentre-tutkimushankkeessa selvitetään, mitä yhteistä on suomalaisten innovatiivisten yritysten ja yrittäjyyden menestyksen tai epäonnistumisen taustalla. Hankkeessa tutkitaan yritysten koko elinkaarta eli, kuinka innovaatioiden kehittäminen liittyy yritysten syntyyn, markkinoilla selviytymiseen, menestykseen tai epäonnistumiseen.

Projektin ensisijaisena tutkimuskohteena ovat yritykset, jotka ovat kehittäneet ja kaupallistaneet yhden tai useamman teknologisen innovaation. Joissakin tapauksissa selvitetään myös palveluinnovaatioiden merkitystä markkinoilla menestymiseen.

VTT:n tutkimushanke muodostuu useista osa-alueista, joista ensimmäisessä tutkitaan innovatiivisen yrityksen perustamiseen liittyviä ratkaisevia tekijöitä ja innovatiivisten liikeideoiden soveltamista käytäntöön. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka nämä seikat vaikuttavat yrityksen menestykseen liiketoiminnan alkuvaiheessa ja suorituskykyyn markkinoilla. Lisäksi selvitetään, miten innovatiiviset ideat pääsevät markkinoille yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Toisessa osassa tutkimushanketta tutkitaan innovaatioiden elinkaarta ja markkinoille tulon ajoituksen vaikutusta yrityksen menestykseen ja kasvuun, tai vastaavasti epäonnistumiseen ja yrityksen toiminnan lopettamiseen.

Kolmannessa osassa analysoidaan, kuinka yrityksen sijainti ja useiden toimipaikkojen välinen verkottuminen aktivoi innovaatioiden kehittämistä ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Tutkimukseen sisältyy myös strategia- ja teknologiapolitiikan analyysi, josta päätöksentekijät saavat tietoa innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä edistävistä seikoista. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan ehdotuksia siitä, kuinka uusia ideoita voi paremmin kehittää ja kaupallistaa.

Projektissa on mukana muiden kumppaneiden lisäksi myös kaksi tunnustettua innovaatio- ja yrittäjyystutkimuksen asiantuntijaa, Prof. David B. Audretsch (USA:n Indiana University ja Max Plank Institute) ja Prof. Reinhilde Veugelers (Katholieke Universiteit Leuven).

Tutkimusta rahoittaa Tekes ja tulokset valmistuvat vuoden 2011 lopussa.

Ota yhteyttä