Sign In

Investointeihin panostaminen kannattaa kysynnän murroksessa

19.1.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Vaasan yliopisto kehittivät yhteistyössä yritysten kanssa investointien päätöksentekoa kilpailukyvyn tehostamiseksi. Onnistuneilla investointipäätöksillä pystytään varmistamaan yrityksen kyky tuottaa kestävää arvoa sidosryhmilleen talouden murroksessakin.

Yritykset jäädyttävät yleensä investointinsa epävarmassa taloustilanteessa. Kilpailukyvyn takaamiseksi tarvitaan laaja-alaista strategista kehittämistä ja liiketoiminnan muutosta tukevia aineellisia ja aineettomia investointeja.

Investointipäätöksiin liittyy aina useita näkökohtia. Päätösvaihtoehtojen rahallinen arvottaminen ei ole yksiselitteistä, jolloin oleellisia seikkoja voi jäädä huomioimatta. Eri vaihtoehtoja ja riskejä on käsiteltävä monipuolisesti ja monesta näkökulmasta jo investointiprosessin suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa ja huomioitava koko arvoverkko.

Taloudellisten kriteereiden lisäksi liiketoiminnassa ja investointipäätöksissä korostuu laaja joukko muita kriteereitä. "Riskien, kustannusten ja tuottojen lisäksi investointeihin on integroitava aineettomia hyötyjä kuten hyvinvointi, viihtyvyys, turvallisuus ja palvelukyky. Nämä tulee ottaa osaksi investointien kannattavuus- ja vaikuttavuustarkasteluja sekä päätöksentekoa," sanoo VTT:n erikoistutkija Minna Räikkönen.

MittaMerkki-projektin (Merkityksellisyyden ja hyötyjen mittaaminen ja arvo päätöksenteossa) investointikehityksessä oli mukana tuetun ja vuokra-asumisen uudiskohde- ja perusparannusinvestointeja sekä sähkö-, kaukolämpö-, viemäri-, hulevesi- ja vesiverkostoihin liittyviä korvausinvestointeja.

TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss toteaa, että uusien vuokra-asuntojen rakentamisessa ja vanhojen kohteiden peruskorjauksessa on olennaista huomioida investointien taloudellisten vaikutusten lisäksi niiden sosiaaliset, elinkeinopoliittiset ja ekologiset vaikutukset. Hyvä asuminen edistää yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvointia, jolloin osa investointien hyödyistä syntyy esimerkiksi mahdollisina sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannussäästöinä pitkällä aikavälillä.

VTT ja Vaasan yliopisto toteuttivat MittaMerkki-projektin vuosina 2015–2016 osana Tekesin Uusi arvonluonti -tutkimushakua. Tulokset pilotoitiin ja testattiin yhteistyössä projektiin osallistuneiden yritysten TVT Asunnot Oy, Jyväskylän Energia Oy, TEAK Oy ja Humming World Oy kanssa. Projektia rahoittivat Tekes, osallistuvat yritykset, VTT ja Vaasan yliopisto.

Hankkeen lopputuloksena syntyi työkirja, jota voivat hyödyntää yritysjohto, investointien päätöksentekijät, suunnittelijat sekä strategian ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat.

Työkirja: Towards risk-conscious investment decision-making and value creation
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T282.pdf

Hankkeen verkkosivu: http://www.vtt.fi/sites/mittamerkki

Lisätietoja:
Vaasan yliopisto
Josu Takala, professori
029 449 8321, josu.takala@uwasa.fi