Sign In

Jaakko Leppänen VTT:n reaktoriturvallisuuden tutkimusprofessoriksi

31.8.2017

VTT Jaakko Leppänen

Tekniikan tohtori Jaakko Leppänen on 1.7.2017 alkaen nimitetty VTT:n uudeksi tutkimusprofessoriksi vastuualueenaan reaktoriturvallisuus.

Leppäsen tehtävä liittyy reaktorimallinnuksessa käytetyn laskentakokonaisuuden uudistamisen sekä uuden asiantuntijasukupolven kouluttamiseen. Reaktorimallinnus kytkeytyy läheisesti muihin ydintekniikan osa-alueisiin, kuten voimalaitosmallinnukseen, säteilysuojeluun ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen.

Leppänen aloitti tutkijanuransa VTT:llä diplomityöntekijänä vuonna 2001. Hän on toiminut aikaisemmin erikoistutkijana VTT:n reaktorifysiikkatiimissä ja kehittänyt neutronien kulkeutumista mallintavaan Monte Carlo -menetelmään perustuvaa Serpent-ohjelmaa, joka sai alkunsa harrastusmielessä aloitetusta koodailuprojektista vuonna 2004. Serpent on nykyisin käytössä 180 yliopistossa ja tutkimusorganisaatiossa ympäri maailman, ja viime vuosina sen sovellusaluetta on laajennettu reaktorifysiikasta säteilyn kulkeutumisen mallintamiseen ja fuusiotutkimukseen.

"Uusi tutkimusprofessuuri tukee kansallisella tasolla ydinenergiatutkimuksen kehitystä ja alalla meneillään olevaa sukupolvenvaihdosta. VTT on ydinenergia-alan johtava asiantuntijaorganisaatio Suomessa, ja meillä on perinteisesti ollut merkittävä rooli myös alan koulutuksessa. Suomi on sitoutunut ydinenergian pitkäaikaiseen käyttöön, mikä edellyttää myös alan osaamisen pitkäjänteistä ylläpitoa ja kehittämistä. Uusille asiantuntijoille on nyt ja tulevaisuudessa suuri tarve. Ydinvoimalla on maailmanlaajuisesti ratkaiseva rooli myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ydinvoimarakentamisen painopiste on tällä hetkellä idän nopeasti kehittyvissä talouksissa, missä tarve siirtyä vähähiilisempään energiantuotantoon on suuri. Suomella on vahva maine ydinenergia-alalla, ja kansallinen ydinturvallisuusosaamisemme on osoittautunut arvokkaaksi vientituotteeksi", sanoo tutkimusprofessori Jaakko Leppänen.

 

VTT:n älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alue kehittää uusia, älykkäitä ratkaisuja sekä valmistavan teollisuuden että energiajärjestelmien käyttöön. Kehitämme tutkimustoiminnassamme teknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja, joiden vaikutuksista hyötyvät asiakkaamme omissa liiketoiminnoissaan. Edistämme valmistavan teollisuuden rakenteellista muutosta ja kehitämme älykkäitä, vähähiilisiä ratkaisuja energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön.