Sign In

Japanilais-suomalainen tutkimus selvitti entsyymimolekyylien liikkeitä selluloosakiteen pinnalla

9.8.2011

 

Japanilaiset tutkijat ovat saaneet yhteistyössä VTT:n kanssa uutta molekyylitason tietoa siitä, miten sellulaasientsyymit liikkuvat niiden hajottaessa selluloosaa. Työllä on merkitystä esimerkiksi biomassan hydrolyysissä ja hyödyntämisessä sekä materiaalitieteissä. Tulokset on julkaistu 5.9.2011 Science-lehdessä.

Japanilaistutkijat onnistuivat kuvantamaan reaaliajassa entsyymimolekyylien liikkumista selluloosakiteen pinnalla HS-AFM-atomivoimamikroskopialaitteistolla. Entsyymimolekyylien havaittiin liikkuvan selluloosan pinnalla samaan suuntaan mutta eri nopeuksilla, mikä johti ”liikenneruuhkiin” kiteen pinnalla. Tutkijat lisäsivät entsyymien ”ajokaistoja” muuttamalla selluloosakiteen rakennetta kemiallisesti, mikä tehosti biomassan hydrolyysiä. Lisäksi tutkimus osoitti kahden erityyppisen sellulaasi-entsyymin hydrolysoivan kiteisen selluloosan täydellisesti.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Tokion ja Kanazawan yliopistojen materiaali- ja kuvantamisosaamista sekä VTT:n sellulolyyttistä entsyymiosaamista.

Tutkimustulokset julkaistiin 5.9.2011 Science-lehdessä, joka on yksi arvostetuimpia tiedejulkaisuja (http://www.sciencemag.org/content/333/6047/1279.abstract). Artikkelin kirjoittamiseen osallistuivat johtava tutkija Anu Koivula ja tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:stä.

Viite: Traffic Jams Reduce Hydrolytic Efficiency of Cellulase on Cellulose Surface. Kiyohiko Igarashi et al. High-speed atomic force microscopy tracks single-molecule dynamics of cellulose degradation into fermentable sugar molecules. Science Table of Contents Text for 02 September 2011; Vol. 333, No. 6047.