Sign In

Joustavia liikkumispalveluja Suomeen ja Eurooppaan yhden luukun periaatteella

19.10.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi yhteiseurooppalaista MaaS-hanketta (Mobility as a Service), jossa luodaan edellytyksiä käyttäjälähtöisille ja ekologisille liikkumisen palveluille teknologiaa ja eri liikennemuotoja hyödyntäen. Tavoitteena on järjestää kuluttajalle yhden luukun periaatteella saumattomasti eri kulkumuotoja sisältäviä liikkumispalveluja tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti.

Kaksivuotisessa MAASiFiE (Mobility As A Service For Linking Europe) -projektissa selvitetään liikkumisen palveluiden lisäksi mahdollisuuksia yhdistää henkilö- ja tavaraliikennettä etenkin kaupunkijakelussa ja haja-asutusalueilla.

MaaS-palveluissa käyttäjä voisi esimerkiksi ostaa yhdistettyjä kauko- ja lähiliikenteen matkoja samalle lipulle yhdellä maksulla. Palveluun voisi myös sisältyä perinteisen joukkoliikenteen ohella vuokra-autoja ja yhteiskäyttöön tarkoitettuja autoja.

Tulevaisuudessa MaaS-operaattorit hoitaisivat mm. matkaketjun rakentamisen ja rahaliikenteen eri toimijoiden kesken. Lisäksi eri kulkumuotojen välillä toimivat reittioppaat tukisivat Maas-palveluita. Mobiililaitteiden käyttöä hyödynnettäisiin laajasti, myös maksamiseen.

Yrityksille, kuten liikenne- ja ICT-operaattoreille, muutokset näkyvät lähinnä uusien yhteistyö- ja liiketoimintamallien kautta. Hankkeessa korostuvat myös liikenneviranomaisten rooli, erilaiset toimintaympäristöt ja eri osapuolten roolit sekä lainsäädäntö MaaS-palveluiden toteuttamiseksi.

Liikkumispalvelujen odotetaan kasvattavan joukkoliikenteen, yhteiskäyttöautojen ja kimppakyytien käyttöä sekä järkeistävän henkilöliikenne- ja tavarakuljetuksia. Tämä puolestaan vähentäisi liikennemääriä, päästöjä ja ruuhkia.

Hanketta rahoittaa eurooppalainen liikennealan järjestö CEDR (Conference of European Directors of Roads), ja sen jäsenmaista Suomi, Saksa, Norja, Hollanti, Ruotsi, Iso-Britannia ja Itävalta. Konsortion muut osapuolet ovat Chalmers tekniska högskolan Ruotsista ja AustriaTech Itävallasta. Projektia ohjaavat Liikennevirasto sekä Trafikverket Ruotsista.