Sign In

Kännykkä- ja satelliittikuvat metsäsuunnittelun avuksi

23.11.2010

VTT koordinoi Tekesin rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa kehitetään uutta menetelmää metsätalouden suunnitteluun. Lähtökohtana on, että kuka tahansa voi näpätä metsäkuvia maastossa matkapuhelimellaan ja lähettää ne internetin välityksellä GPS-koordinaatteineen analysoitaviksi. Kuvista voidaan selvittää esimerkiksi puuston määrä ja puulajeja. Kamerakuvien tiedot paikannetaan satelliittikuviin, joiden tarkkuus yltää jopa puoleen metriin. Menetelmällä halutaan ratkaisevasti alentaa metsäsuunnittelun kustannuksia ja tehdä siitä aiempaa joustavampaa.

Puuston määrä ja puulajit analysoidaan metsäkuvista joko täysin automaattisesti tai vuorovaikutteisesti. Kamerakuvien tiedot paikannetaan satelliittikuviin. Satelliittikuva voidaan korvata tai sitä voidaan täydentää lennokista otetulla digitaalikuvalla. Digitaalikuvissa päästään muutamien senttien erotustarkkuuteen.

Puhelinkuvien avulla pystytään tekemään metsäkartta puustotietoineen halutusta alueesta. Kartta ja puustotiedot syötetään edelleen laskentajärjestelmään, joka tuottaa lopullisen metsäsuunnitelman.

Entistä joustavamman ja edullisemman uuden menetelmän ansiosta metsäsuunnittelu on helppo toteuttaa esimerkiksi kehitysmaissa. Varsinaisen metsäsuunnittelun lisäksi metsänomistaja tai metsäammattilainen pystyy päivittämään metsäsuunnitelmia, arvioimaan myrskytuhoja suunnittelemaan leimikoita. Muita mahdollisia käyttäjiä ovat esimerkiksi luonnonharrastajat ja sademetsän laittomien hakkuiden valvojat. VTT on hakenut patenttia menetelmälle.

Social Forest Planning -hankeperheeseen osallistuvat VTT:n lisäksi Stora Enso, MosaicMill Oy, Simosol Oy sekä Helsingin yliopisto. Tutkimus päättyy vuoden 2011 lopussa, jonka jälkeen on mahdollista aloittaa menetelmän siirto käytäntöön.

 

Ota yhteyttä