Sign In

Kävelijöiden, pyöräilijöiden ja motoristien liikenneturvallisuutta halutaan parantaa

29.5.2013

 
VTT hakee tienkäyttäjiä mukaan tutkimukseen

VTT koordinoi kansainvälistä hanketta, jossa selvitetään älyliikennesovellusten turvallisuusvaikutuksia tienkäyttäjiin lähinnä kevyen liikenteen osalta. Projektiin haetaan nyt alkuvaiheessa mukaan kävelijöitä, pyöräilijöitä, mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä.

EU:n rahoittamassa VRUITS (Improving the Safety and Mobility of Vulnerable Road Users through ITS applications) -hankkeessa tutkitaan, millaisia vaikutuksia älyliikenteen sovelluksilla on kevyeen liikenteeseen ja moottoripyöräilijöihin sekä miten sovellusten käytettävyyttä voidaan parantaa. Hankkeen tulosten perusteella annetaan suosituksia teollisuudelle ja viranomaisille, jotta suojattomimpien, ilman autoa tiellä liikkuvien henkilöiden, turvallisuus ja liikkumismahdollisuudet paranisivat.

Älyliikenteen sovelluksilla tarkoitetaan liikenneturvallisuutta ja liikkumismahdollisuuksia edistäviä sovelluksia. Näitä voivat olla esimerkiksi kuljettajan tukijärjestelmät, kuten ajoneuvoissa oleva kävelijöiden tunnistus, hätäjarrutus ja ns. kuolleenkulman tunnistus, sekä katujen ja teiden varrella olevat älykkäät liikennevalot. Myös tienkäyttäjän omassa matkapuhelimessa olevat sovellukset, kuten kävelijöiden navigointisovellus, kuuluvat tähän ryhmään.

VRUITS-hankkeessa tutkitaan, miten näiden sovellusten käytettävyyttä voidaan parantaa, myös iäkkäämpien kuljettajien kohdalla, sekä miten tienkäyttäjien ja ajoneuvojen vuorovaikutusta voidaan edistää tulevaisuuden liikennejärjestelmissä.

Tällä hetkellä tutkitaan jo paljon sitä, miten ajoneuvot voivat välittää tietoja ja kommunikoida sekä keskenään että tieinfrastruktuurin kanssa. VRUITS-projektissa tutkitaan, miten kevyen liikenteen käyttäjät voidaan liittää näihin järjestelmiin ja miten ajoneuvoja ja tienkäyttäjiä voidaan varoittaa entistä tehokkaammin vaaratilanteista. Sovelluksia esitellään käytännössä kahden vuoden kuluttua Hollannissa ja Espanjassa.

Projektin alussa selvitetään, mitä käyttäjät odottavat ja vaativat älyliikenteen sovelluksilta. Tätä selvitystä varten hankkeeseen haetaan nyt mukaan erilaisia tienkäyttäjiä, sekä miehiä että naisia, seuraaviin ryhmiin:
- yli 20-vuotiaita jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja moottoripyöräilijöitä
- yli 60-vuotiaita jalankulkijoita, pyöräilijöitä, moottoripyöräilijöitä ja autoilijoita
- 15–19-vuotiaita jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoilijoita
- 7–16-vuotiaiden vanhempia
Tutkimuksen aineisto kerätään ryhmäkeskusteluilla, joihin osallistuu kerrallaan 6–10 keskustelijaa, ja ne kestävät n. 1,5 tuntia. Osallistujille on luvassa myös pieni palkkio. Tilaisuudet järjestetään Otaniemessä.

Ilmoittautumiset

Tutkimukseen haluavia pyydetään ilmoittautumaan VTT:lle 3.6 mennessä: tutkija Virpi Britschgi, joko puhelimitse 040 549 3275 tai sähköpostitse virpi.britschgi@vtt.fi.

www.vruits.eu