Sign In

Kameravalvonnan uusi teknologia auttaa ehkäisemään terrori-iskuja

8.9.2010

VTT kehittää kuva-analyysiteknologiaa, joka tehostaa hylättyjen matkatavaroiden valvontaa julkisilla paikoilla

Julkisilla paikoilla on käytössä lukuisia kameravalvontajärjestelmiä, jotka kykenevät keräämään suuria määriä kuvamateriaalia. Toistaiseksi kuitenkin puuttuu tehokkaita tapoja analysoida automaattisesti kuvamassaa ja tunnistaa etukäteen mahdolliset riskitilanteet. VTT on mukana EU:n tutkimusprojektissa, joka kehittää tähän tarpeeseen tietoteknisiä ratkaisuja.

Riskitilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi julkiselle paikalle jätetty matkalaukku, joka saattaa sisältää räjähdysaineita tai muita turvallisuutta vaarantavia aineita. Terrori-iskut, jotka perustuvat hylättyjen matkatavaroiden taktiikkaan, ovat jo vaatineet useita siviiliuhreja. Matkatavaroiden valvonta on tärkeää erityisesti lentokentillä, rautatieasemilla, messualueilla ja kansallisesti merkittävän infrastruktuurin yleisötiloissa.

Euroopan komission rahoittaman SUBITO-projektin tavoitteena on parantaa olemassa olevien kameravalvontajärjestelmien kuva-analyysiteknologiaa. Projektissa kehitettävän sovelluksen avulla kamerat tunnistavat automaattisesti hylätyt matkatavarat ja saavat nopeasti selville tavaran jättäneen henkilön sekä hänen käyttämänsä kulkureitin.

VTT on kehittänyt projektissa työkaluja, joiden avulla älykameroita voidaan käyttää tehokkaammin. Kaupallinen potentiaali uudelle sovellukselle on merkittävä, sillä sen avulla kuvamateriaalia voidaan hyödyntää jo ennen kuin jotain on tapahtunut.

Turvallisuusviranomaiset voivat siirtää hylätyn matkalaukun nopeasti syrjään, jos sen arvioidaan aiheuttavan riskitilanteen. Laukku voidaan siirtää esimerkiksi messualueen tai lentokentän löytötavaratoimistoon, jos se on aiheuttanut turhan hälytyksen.

SUBITO lisää turvallisuutta kustannustehokkaasti, sillä uusi teknologia voidaan rakentaa jo olemassa olevien valvontajärjestelmien pohjalle. Siten myös yksityisyyden suojaa koskevat kysymykset on helpompi ottaa huomioon, koska järjestelmien ylläpitäjien on jo pitänyt tehdä selvityksiä yksityisyyden suojaan liittyen.

Kameravalvonnan tehokkuutta lisää pelotevaikutus: usein jo pelkkä tietoisuus tehostetusta valvonnasta edistää turvallisuutta julkisilla paikoilla.

SUBITO-projektiin osallistuu kymmenen partneriorganisaatiota kuudesta Euroopan maasta. Partnerit ovat alan asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, yliopistoista, teollisista yrityksistä ja loppukäyttäjistä.

Projekti jatkuu ensi vuoden lopulle ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että turvallisuusviranomaiset saavat käyttöönsä tarpeitaan vastaavaa teknologiaa.

Mediamateriaali:

Eija Kupi: Turvallisuusalan tulevaisuus Suomessa
Jukka Laitinen: SUBITO - Tulevaisuuden kameravalvontaa
Jari Jankkari: Hajautettu, langaton kameravalvonta