Sign In

Kansainvälinen tietotekniikkahanke tähtää 20 %:n energiansäästöön

5.7.2010

VTT on keskeinen partneri eurooppalaisessa ICT-hankkeessa, joka tähtää 20 prosentin suoraan säästöön palvelinkeskusten ICT-laitteiston (palvelimet ja verkkolaitteet) sähkön kulutuksessa. Tavoitteena on kustannusten ja energian säästön lisäksi pienentää palvelinkeskusten hiilijalanjälkeä.

Tähän mennessä energian säästämiseen on pyritty vain kehittämällä yksittäisiä ICT-laitteiston komponentteja energiatehokkaammiksi. Tammikuussa 2010 alkanut FIT4Green-hanke ottaa huomioon koko ICT-ketjun eli asiakkaalta verkon kautta palvelinkeskukseen, jolloin koko ketjun energian kulutus voidaan optimoida yksittäisen laitteen sijasta.

Hankkeen tavoitteena on myös, että suoran 20 % säästön lisäksi vähentynyt sähkön kulutus johtaa 30 % lisäsäästöihin palvelinkeskuksen jäähdytyksessä. Vähentyneen sähkön kulutuksen johdosta palvelinkeskuksen hiilijalanjälki pienenee. Hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään edelleen siirtämällä palveluja palvelinkeskukselta toiselle keskukselle, jonka käyttämä sähkö voidaan tuottaa mahdollisimman päästöttömästi. Palvelujen laatu pyritään pitämään silti samana.

VTT:llä on hankkeessa keskeinen rooli simulaatiomallin kehityksessä, jonka avulla energian kulutusta mallinnetaan sekä testataan erilaisia energiansäästötapoja. Simulaatiomallin kehityksen lisäksi VTT on mukana luomassa oikeaa toteutusta nykyisten palvelinkeskusten ohjausjärjestelmien päälle. Toteutus suunnitellaan sellaiseksi, että sen voi liittää minkä tahansa tyyppisen palvelinkeskuksen ohjausjärjestelmään. Toteutuksen avulla voidaan kontrolloida palvelinkeskuksen resurssien käyttöä ja sammuttaa käyttämättömät laitteet.

FIT4Green-projekti päättyy vuonna 2012. Sen koordinoijana toimii espanjalainen GFI Informática ja teknologiajohtajana HP Italy Innovation Centre Italiasta. VTT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana University of Passau (Saksa), Jülich Supercomputing Centre (Saksa), Imperial College London (Englanti), University of Mannheim (Saksa), Create-Net (Italia), Eni S.p.A. (Italia) ja Almende BV (Hollanti).

Lisätietoa hankkeesta:
www.fit4green.eu