Sign In

Kansainvälisiä automaation turvallisuuden tutkijoita tulossa Tampereelle

7.6.2010

Uusi teknologia korvaa ihmiset automaation turvallisuuden vartijoina

Vielä 1980-luvulla automaation turvallisuus perustui releisiin, kytkimiin ja työntekijän turvalliseen toimintatapaan. Nykyään huomattava osa turvatoiminnoista sisältää ohjelmoitavia osia ja vastuuta turvallisuudesta on annettu yhä enemmän automaatiolle. Tampereelle kokoontuu 14. – 15.6.2010 koneautomaation turvallisuuden tutkijoita ja kehittäjiä ympäri maailmaa.

Automaation vastuu turvallisuuden ylläpitäjänä on kasvanut, koska ihmisen on yhä vaikeampi hallita turvatoimintoja. Tähän on vaikuttanut toimintojen nopeutuminen ja monimutkaistuminen. Esimerkkejä monimutkaisista turvalaitteista ovat lukkiutumattomat ABS-jarrut, kuormituksen valvontalaitteet ja nostureiden vakauden valvontalaitteet. Tulevaisuudessa koneet tulevat entistä itsenäisemmiksi. Siten esimerkiksi koneiden navigointi (vihivaunut, robotit, autonomiset työkoneet) liittyy paitsi tuottavuuteen myös turvallisuuteen.

Kehitys on edellyttänyt myös turvallisuusstandardien ja vaatimusten kehittymistä. Vasta vuonna 1998 ilmestyi ensimmäinen kansainvälinen ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallista turvallisuutta käsittelevä standardi (IEC 61508). Sitä ennen oli vaikeaa osoittaa, että ohjelmoitava järjestelmä on turvallinen. Osoittamisen avuksi ei ollut vertailukohtaa tai uskottavia menetelmiä, joita olisi voinut käyttää.

IEC 61508 -standardiperhe loi pohjan toiminnallisen turvallisuuden arvioinnille. Tämä standardiperhe on myöhemmin täydentynyt muilla standardeilla. Standardista on juuri ilmestynyt 12 vuoden jälkeen käyttöönotostaan uusi versio. Uusi standardi vaikuttaa ohjelmoitavien turvajärjestelmien kehitykseen kaikilla aloilla.

Tampere-talossa pidetään 14.–15. kesäkuuta 2010 kuudes kansainvälinen SIAS konferenssi (Safety of Industrial Automated Systems). Konferenssiin on tulossa etupäässä koneautomaation turvallisuuden tutkijoita ja kehittäjiä ympäri maailmaa. 

Konferenssin toinen pääpuhuja on maailman johtaviin turvallisuusautomaation ja -teknologian kehittäjiin ja tuottajiin kuuluvan saksalaisen Pilz GmbH:n toimitusjohtaja Thomas Pilz. Toisena pääpuhujana on englantilainen Ron Bell, joka on jo 1980-luvun alkupuolella ideoinut standardia ja kuulunut sen pääkehittäjiin siitä asti.

Konferenssi jakautuu viiteen eri aihepiiriin: toiminnallinen turvallisuus (ohjausjärjestelmät), turvalaitteet, robottiturvallisuus, riskinarviointi ja turvallisuus-tiedottaminen. Kaikista aihepiireistä on sekä puhe- että posteriesityksiä. Aihepiirit kuvastavat sitä, mihin tämän päivän tutkimus ja kehitys keskittyy. Konferenssisarjassa on vuosien varrella esitelty monia uusia tuotteita, turvallisuusperiaatteita ja prototyyppejä, joista on myöhemmin kehittynyt tuotteita.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella konferenssin esiintyjiä. Konferenssin ohjelma osoitteessa:http://sias.automaatioseura.com/