Sign In

Naisten rooli vahva VTT:n johdossa - "Monimuotoisuus on avain innovointiin"

7.3.2018

​​​​​

YK:n kansainvälinen naistenpäivä keskittyy tänä vuonna sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. VTT:llä on aloittanut tänä vuonna joukko uusia naisjohtajia.

Naisjohtajien osuus VTT:n konsernissa on 42 prosenttia, ja yrityksen johtoryhmän kahdeksasta jäsenestä viisi on naista.  

Viestinnän ja markkinoinnin johtajana alkuvuodesta aloittaneella Jenni Santalolla​ on vuosien kokemus markkinointiviestinnän ja teknologian alalta. Hänen mukaansa kansainvälinen naistenpäivä on oiva tapa tuoda esiin naisten osaamista ja roolia yhteiskunnassa.

Mistä johtuu, että naisjohtajien osuus VTT:llä on verrattain korkea?

— Osaavia naisia, joilla on halua ja kykyä johtotehtäviin, on runsaasti. On yrityksistä ja yhteiskunnasta kiinni, kuinka siihen kannustetaan ja toisaalta, kuinka aktiivisesti rikotaan esteitä naisten urakehitykselle.

Naisia työskentelee VTT:llä esimiestehtävissä melkein puolet (45,5 %) toimitusjohtajasta tiimipäällikkö­tasolle ja tohtorikoulutuksen saaneista 37 % ja VTT-konsernin eri johtoryhmissä puolet (50%) on naisia.     

— Diversiteetti eli monimuotoisuus on avain innovoinnille. Kun erilaisia ihmisiä ja heidän taustansa, osaamisensa ja kokemuksensa tuodaan yhteen, syntyy uutta, toteaa Santalo.

Sonja Hilavuo (vas) ja Jenni Santalo (oik) aloittivat johtotehtävissä VTT:llä alkuvuodesta.
Sonja Hilavuo (vas) ja Jenni Santalo (oik) aloittivat johtotehtävissä VTT:llä alkuvuodesta.

VTT:n uusi myyntijohtaja Sonja Hilavuo on ollut talossa muutaman kuukauden. Hän on toiminut aikaisemmin myös naisjohtajana monikulttuurisessa ympäristössä, kuten Nigeriassa, Intiassa ja Lähi-idässä.

—​ Kulttuuria kunnioittavalla ja positiivisella asenteella saa varsinkin korkean teknologian toimialoilla todella paljon aikaan. Nyt on hienoa olla VTT:llä kasvattamassa muun muassa naistohtoreista myynnin vetäjiä ja yrityskumppanoinnin erikoisosaajia", iloitsee Hilavuo.   

www.internationalwomensday.com

#IWD2018 #PressProgress 

Ota yhteyttä