Sign In

Kansalaiset vaikuttavat kuntauudistukseen verkossa

20.3.2012

VTT on tarjonnut kuntauudistukselle sähköisen keskustelualueen Valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Owela-foorumi on kaikille kansalaisille avoin, ja siellä keskustellaan maakunnittain kuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista. Tavoitteena on edistää vuorovaikutusta kuntatason päättäjien ja kuntalaisten välillä suunnitteluvaiheessa ja samalla tuottaa tietoa uudistustyöryhmän tueksi.

 

 

Kuntauudistuksen valmistelijat ovat järjestäneet kuntauudistuksesta aluetilaisuuksia jokaisessa maakunnassa. Aluetilaisuudet ovat osa kuulemista. Keskustelua kunkin alueen uudistuksesta voidaan niiden lisäksi käydä Owelassa 17.4. asti.

Owelassa keskustelun pohjana ovat työryhmän valitsemat teemat, joiden lisäksi kaikki osallistujat voivat lisätä omia ehdotuksiaan toisten kommentoitavaksi. Owela pohjautuu sosiaalisen median periaatteisiin, joten kaikki käyttäjät näkevät toistensa kommentit ja voivat arvioida niitä. Käyttäjät näkevät mielipiteiden kirjon, ja ideoita voidaan kehittää aiemmin esitetyn pohjalta.

”Owelan avulla keskustelussa näkyvät eri kantojen perustelut, jolloin syntyy asioita eteenpäin vievää vuorovaikutusta”, korostaa VTT:n johtava tutkija Asta Bäck, joka on ollut mukana alusta asti kehittämässä VTT:n Owela-palvelua. Kuntauudistuskeskusteluun osallistutaan omalla nimellä, ja työryhmän jäsenet ovat mukana seuraamassa keskustelua sekä mahdollisuuksien mukaan vastaamassa kysymyksiin.

Ylijohtaja Päivi Laajala Valtiovarainministeriöstä toivoo myös kunnanvaltuutettuja ja muita luottamushenkilöitä mukaan verkkokeskusteluun.

”Kun kuntien edustajat ja luottamushenkilöt keskustelevat keskenään ehdotuksesta verkossa, saamme myös sellaista tietoa, jota virallisessa lausunnossa ei tule esiin”, Laajala sanoo. Laajala kuitenkin korostaa keskustelun olevan avoin kaikille kuntalaisille.

Owelan keskustelualue ei ole virallinen lausuntokanava, vaan kunnat tekevät lisäksi omat viralliset lausuntonsa uudistuksesta. Verkkokeskustelun avulla on kuitenkin haluttu luoda kuntalaisille ja kunnan päättäjille keskusteluyhteys lausunnon valmisteluvaiheessa, jotta kuntalaisten näkemykset tulisivat otetuksi huomioon kuntien virallisissa lausunnoissa.

VTT:n Owela-palvelua on käytetty myös muissa kehitys- ja innovointihankkeissa sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Kansalaisia on otettu Owelan kautta mukaan niin kaavoitusprosessiin kuin käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen.

”Fokusoituun keskusteluun ja ideointiin perustuva verkkoalusta on parhaimmillaan silloin, kun eri osapuolet ovat mukana keskustelussa ja käyttäjiltä tuleva palaute voidaan soveltaa nopeasti käytäntöön”, toteaa Owela-palvelusta VTT:llä vastaava tutkija Pirjo Näkki.

Linkit:
Kuntauudistuskeskustelu Owelassa

Kuntauudistus-sivusto (VM)

VTT:n Owela-palvelu