Sign In

Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen vesitutkimuksen huippuosaamiskeskuksen

9.3.2010

Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen suuren vesitutkimuksen keskuksen. Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista rahoitusta. Investointi jakaantuu 4 vuodelle ja se synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. Keskus työllistää vuosittain noin 200 henkilöä. (Kemiran pörssitiedote 9.3.2010)

Tutkimuskeskukseen kootaan yhteen nykyinen suomalainen vesiosaaminen. Tavoitteena on rakentaa uutta, ainutlaatuista vesiosaamista Suomeen ja luoda ympäristöteknologia-alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimuskeskus tukee vesikemianyhtiö Kemiran strategista tavoitetta tulla johtavaksi vesikemian yhtiöksi ja kasvaa kannattavasti luomalla uutta liiketoimintaa nykyisen vahvan vesiosaamisen lisäksi. Kemira järjestää aiheesta tänään 9.3. klo 10.15 tiedotustilaisuuden, jossa ovat puhumassa Kemiran toimitusjohtaja Harri Kermisen lisäksi ympäristöministeri Paula Lehtomäki, Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja Johan Grön ja VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Center of Water efficiency excellence:n pääkumppaneina ovat Kemira ja VTT. ”Tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan tehostaa veden käyttöä ja kierrätystä sekä luoda ympäristön kannalta kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja vesi-intensiiviselle teollisuudelle. Tutkimusalueiden valinnassa yhtenä keskeisenä kriteerinä on ollut globaalien markkinoiden kasvu. Esimerkkejä tutkimusalueista ovat makean veden valmistus energia- ja kustannustehokkaasti merivedestä, jätevedenkäsittelyssä syntyvän biomassan hyödyntäminen energian- ja biopolttoaineiden tuotannossa sekä tuotteiden biohajoavuus”, sanoo Johan Grön.

”Kemira on jo nyt yksi johtavista vesikemian yhtiöistä maailmalla. Meillä on toimintaa 40 maassa, vuosikymmenien kokemus vesiteknologiasta ja kattavasti osaamista erilaisiin vedenkäsittelyn tarpeisiin. Kemiralle tämä on strateginen hanke, jossa haemme kasvua uusista tuotteista ja asiakkuuksista. Vesipula ja sen aiheuttamat ongelmat teollisuudelle ja megakaupungeille ovat globaalisti merkittävä haaste. Veden puutteesta kärsivät alueet ovat yleensä myös niitä, joissa teollisuus ja väestö kasvavat nopeimmin. Siksi paljon vettä käyttävä teollisuus etsii koko ajan tapoja tehostaa vedenkäyttöään. Suomessa veden saatavuus ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta meillä on osaamista vesipulan tuomien haasteiden ratkomiseen. Tämä luo Kemiralle ja muille ympäristöteknologian alan yhtiöille mahdollisuuksia kasvaa”, kertoo Harri Kerminen.

”VTT:n osaaminen ja rakenne, jossa pystymme yhdistämään eri teknologioita ja asiantuntemustamme, sopii hyvin uuden ja ennakkoluulottoman ympäristö- ja vesiteknologian kehittämiseen. Uskon että huippuosaamiseen perustuvasta keskuksesta syntyville tuotteille ja osaamiselle on juuri nyt suuri kysyntä ja kasvavat maailmanlaajuiset markkinat. Toivon myös että tässä avautuu Suomelle uusi teknologiskaupallinen mahdollisuus, jossa huipputeknologiaa voidaan hyödyntää veden puhdistuksessa, kierrätyksessä, monitoroinnissa ja prosessivesien käsittelyssä”, sanoo VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori. ”Myös Tekes haluaa olla aktiivisesti mukana tässä hankkeessa ja rakentamassa Suomeen vahvaa osaamispohjaa ja uutta liiketoimintaa kasvavan kansainvälisen ongelman ratkaisemiseksi”, toteaa Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara.

Tiedotustilaisuus

9.3. klo 10.15 alkaen, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, Mannerheimintie 3 B, 5. krs. Tilaisuus on suomeksi. Esitysmateriaali on saatavilla suomeksi ja englanniksi Kemiran www-sivuilla. Lisätietoja: Anna-Kaisa Säkkinen, p. 050 387 6293.

Kemira Oyj
Päivi Antola, sijoittajasuhdepäällikkö

 

 

Ota yhteyttä