Sign In

Keski-Euroopan olosuhteisiin suunnitellut kitkarenkaat voivat heikentää liikenneturvallisuutta Pohjoismaissa

7.2.2012

Keski-Euroopan talviolosuhteisiin suunniteltujen kitkarenkaiden osuus kaikista kitkarenkaista Suomessa on peräti 17,6 %, todetaan VTT:n tuoreessa selvityksessä. Osuus on niin suuri, että se voi heikentää liikenneturvallisuutta.

Keski-Euroopan olosuhteisiin suunnitellut kitkarenkaat eivät välttämättä sovellu suomalaisiin tieolosuhteisiin. VTT:n tekemän selvityksen mukaan Pohjoismaihin suunniteltujen renkaiden osuus oli maassamme 82,4 %. Keski-Eurooppaan suunniteltujen kitkarenkaiden osuudeksi arvioitiin 17,6 % kaikista kitkarenkaista (vähintään 12,7 % ja enintään 21,0 %). Osuus niin suuri, että sillä voi olla merkitystä liikenneturvallisuuteen.

Huomiota ulkomailta ostettuihin renkaisiin

Keski-Eurooppaan tarkoitettujen kitkarenkaiden todettiin kasautuvan muutamiin automerkkeihin ja käytettynä maahan tuotuihin autoihin. Siksi turvallisuustoimenpiteet, kuten tiedotus, on syytä kohdistaa tällaisten henkilöautojen omistajille. Lisäksi yleinen tiedottaminen on tarpeen, koska kitkarenkaita saatetaan ostaa paitsi liikkeestä myös verkon kautta.

Renkaiden valinnasta päättävät yleensä autonomistajat, jotka eivät välttämättä ole tietoisia renkaiden ominaisuuksien eroista. Syynä saattaa olla esimerkiksi se, että auto ostetaan käytettynä ja kitkarenkaat tulevat auton mukana. Tavallinen autonomistaja tuskin kiinnittää huomiota renkaiden nopeustunnukseen, kunhan renkaissa on riittävästi kulutuspintaa ja ne ovat yleisesti ottaen hyväkuntoisen näköiset. Tilanne voi olla myös se, että uuteen autoon hankitaan autovalmistajan suosittelemat kitkarenkaat. Nykyään on myös hyvin mahdollista, että kitkarenkaat hankitaan verkon kautta ulkomailta, eikä Pohjoismaihin tarkoitettuja renkaita ole välttämättä tarjolla. Lopputuloksena saattaa olla, että renkaiden ajo-ominaisuudet poikkeavat huomattavasti siitä, mitä kuljettaja olettaa. Tämän seurauksena onnettomuusriski voi kasvaa, vaikka kuljettaja pyrkisikin ajamaan turvallisesti.

Selvityksessä kerättiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomesta talvella 2011 maantieteellisesti edustava kitkarengasaineisto (1 009 autoa), jota täydennettiin ajoneuvokohtaisilla tiedoilla. Oletuksena oli, että Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltuja kitkarenkaita saattaa olla nykyään käytössä jonkin verran, vaikka enemmistön kitkarenkaista oletettiinkin olevan Pohjoismaihin suunniteltuja.

Kitkarenkaita käsittelevä selvitys tehtiin Turvallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelmassa. Siinä ovat olleet VTT:n lisäksi mukana A-Katsastus Oy, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Nokian Renkaat Oyj ja VR-Yhtymä Oy.

Raportti verkossa: /Documents/2012_T2600.pdf

Ota yhteyttä