Sign In

Kiertotalouden koko keinovalikoima käyttöön

17.11.2016

VTT:n policy brief: Kiertotalous

Kiertotalous-Suomessa menestyvät yritykset, jotka ovat muuttaneet ajattelutapaansa, kehittäneet palveluliiketoimintaansa ja hyödyntäneet tietoa taitavasti. Kuluttajille kiertotalous tarjoaa entistä fiksumpia ratkaisuja. VTT julkaisi omat suosituksensa siitä, miten kiertotalous toteutetaan Suomessa.

Policy brief -julkaisussaan VTT ottaa kantaa muun muassa palveluliiketoimintaan, materiaalien kuluttamiseen, ruokahävikkiin, digitalisaation ja 3D-tulostuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä liikkumiseen. Julkaisullaan VTT tarjoaa ajatuksia elinkeinoelämän uudistumiseen ja talouskasvuun. 

VTT esittelee julkaisussa viisi kiertotaloutta edistävää konkreettista esimerkkiä:

  • Työvälineiden vuokraus ja arkea helpottavat palvelut kuluttajille 24/7
  • Leipäketjun hävikistä proteiinia yli sadalletuhannelle suomalaiselle
  • Kaikki irti jätteestä uudella kierrätyskonseptilla
  • Personoidut ja materiaalitehokkaat varaosat 3D-tulostuksella
  • Kulkuvälineet sinne, missä niitä kaivataan

"Suomi siirtyy kohti kiertotaloutta uusien liiketoiminta- ja teknologiainnovaatioiden kautta. Uudet ratkaisut mahdollistavat yhteiskunnan läpileikkaavan systeemisen muutoksen. Erilaiset kumppanuudet ja yhteistyö ovat avainasemassa innovaatioiden synnyttämisessä", toteaa VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff Policy Brief -julkaisussa.

Palvelujen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kaksi kolmasosaa, ja kiertotalous-Suomessa luku on suurempi. Palvelujen lisääntymisen kautta saadaan kasvua ja työllisyyttä. Joillakin toimialoilla, kuten autoteollisuudessa leasing- ja vuokraussopimukset ovat jo arkea, mutta esimerkiksi kemianteollisuudessa ne ovat vasta tulossa.

Kiertotaloudessa materiaalit eivät päädy jätteiksi. Sen sijaan ne kiertävät eri toimitusketjuissa ja niiden välillä – usein myös muotoaan muuttaen. Avainasemassa ovat uudet teknologiset ratkaisut, joiden avulla jäte- ja sivuvirroista saadaan uusia raaka-aineita tehokkaasti ja ympäristökuormaa lisäämättä. Logistiikan merkitys kasvaa: Toimitusketjujen hallinta taloudellisesti ja ekologisesti on toimivan kiertotalouden perusedellytys.

Kuluttajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan ja viesteillään, millaisia palveluja ja tuotteita syntyy. Kiertotalous on kuluttajille VTT:n mukaan ennennäkemätön mahdollisuus: kyse ei ole siitä, että vaaditaan tyytymään vähempään – vaan sitä, että tarjolla on entistä fiksumpia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

VTT:n policy brief verkossa: Kiertotalous

Esitysmateriaali: Kiertotalouden keinovalikoima käyttöön