Sign In

Kobelco Eco-Solutions ja VTT yhteistyöhön ympäristöteknologian kehittämiseksi

14.3.2013

 

Japanilainen Kobelco Eco-Solutions (KES) ja VTT ovat solmineet viisivuotissopimuksen laajasta yhteistyöstä ympäristöteknologian alueella. Yhteistyö kohdistuu erityisesti vesi- ja jäteongelmien ratkaisemiseen suurissa väestökeskuksissa.

Yhteistyökumppaneiden tavoitteena on esimerkiksi kehittää kustannustehokasta ja ekologista teknologiaa, jossa hyödynnetään jätteitä uusien raaka-aineiden valmistamiseksi. Esimerkiksi jätevedet voivat sisältää esimerkiksi pieniä määriä arvokkaita metalleja tai muita harvinaisia materiaaleja. Kun jätevesimäärät ovat huomattavan suuria, voi näiden materiaalien talteenotto olla kannattavaa.

Toinen esimerkki tutkimusyhteistyöstä on projekti, jossa kehitetään fosforin talteenottoa lietteestä ja jätevesistä.

Tutkimuskumppanit kehittävät menetelmiä, jotka soveltuvat parhaiten suuriin väestökeskuksiin ja suurten jätevesimäärien käsittelyyn.

Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd on japanilainen ympäristöteknologian yritys. Sen emoyhtiön Kobe Steel Ltd:n liikevaihto oli noin 646 miljoonaa euroa vuonna 2011. http://www.kobelco-eco.co.jp/english/

Ota yhteyttä