Sign In

Koululaiset ideoivat tulevaisuuden ratkaisuja kiertotalouden näkökulmasta

6.4.2016

Mistä ihmiset saavat tulevaisuudessa vettä, ravintoa ja energiaa?

Kiertotalouden uskotaan lähivuosina muuttavan radikaalisti koko tapaamme elää ja kuluttaa. Ilmastonmuutoksen myötä elinolomme vaikeutuvat ja ihmiskunnan on kehitettävä uusia tapoja säästää ja tuottaa vettä, ravintoa ja energiaa
sekä käyttö- ja ylläpitotavaroita. VTT on osallistanut koululaisia ideoimaan kuvitteellista tulevaisuuden alusta, jossa syntyvät jätteet minimoidaan ja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

VTT visioi meneillään olevassa tutkimushankkeessa tulevaisuuden kiertotalousskenaariota. Siinä pyritään ymmärtämään mm. kiertotalouden rajoitteet sekä lainalaisuudet suljetussa ja rajatussa ympäristössä. Tavoitteena on löytää ratkaisu esiin tulleisiin haasteisiin sekä luoda pohjaa uusille teknologioille ja sovelluksille tulevaisuuden tutkimushankkeissa.

Äärimmäisyyksiin viety skenaario paljastaa helpommin pullonkaulat ja vaikutukset ihmisiin ja elämään yleisesti. Hankkeessa onkin lähdetty ajatuksesta, jossa ihmiset joutuisivat muuttamaan eräänlaiselle selviytymisalukselle, kun maalla asuminen ei enää olisi mahdollista mm. ilmaston lämpenemisen ja jäätiköiden sulamisen seurauksena.

Alakoululaisia pyydettiin osana hanketta piirtämään tulevaisuuden selviytymisalus ja kuvaamaan, millaista elämä aluksella voisi olla. Luonnostelun pohjaksi heille kerrottiin kuvitteellinen tarina siitä, millaista eläminen saattaisi tulevaisuudessa olla.

Oppilaat taitelivat yhteensä 86 hyvinkin innovatiivista työtä. He kuvasivat aluksen ulkonäköä, eri osastoja ja liikkumista niiden välillä sekä erilaisia energiantuotantomenetelmiä ja eläinten ja kasvien kasvatusta aluksella. Oppilailta saatuja ideoita käytetään inspiraation lähteenä ja hyödynnetään tutkimustyössä hankkeen aikana.

Hankkeeseen osallistui kuusi alakoululuokkaa eri puolilta Suomea: Aurinkorinteen koulu Kuopiosta, Hansakallion koulu Espoosta, Kaukajärven koulu Tampereelta, Martinkallion koulu Espoosta, Metsokankaan yhtenäiskoulu Oulusta sekä Puuppolan koulu Jyväskylästä.


 

 

Saat kuvat isommiksi klikkaamalla niitä.