Sign In

Kouvolan kaupunki kehittää sähköisiä asiointipalveluja VTT:n ja Attendo MedOne Oy:n kanssa

20.1.2010

Jatkossa potilas voi saada avun vaivaansa jopa sähköisesti

Kouvolan kaupunki on käynnistänyt kehityshankkeen, jonka tavoitteena on luoda terveydenhuoltoon ja vanhuspalveluun sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Esimerkiksi omatoiminen mittaustulosten lähettäminen sähköisesti terveyskeskukseen ja hoito-ohjeiden saaminen internetin kautta nopeuttaisi palvelua. VTT:n ja Attendo MedOne Oy:n kehitystyön tulokset ovat aikanaan hyödynnettävissä myös muissa kaupungeissa ja palveluja tuottavissa organisaatioissa.

Kunnat vastaavat Suomessa yli 95 %:sesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta. Yksityisen tuotannon osuus on maassamme toistaiseksi pieni. Väestön palvelutarve kasvaa kuitenkin jatkuvasti, mutta samalla hoitavat kädet vähenevät. Tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön odotetaan lisääntyvät voimakkaasti tulevina vuosina.

”Vuorovaikutteinen perusturvan sähköinen palvelu- ja ohjausjärjestelmä” (VOPA) -hanke tukee yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa tarjoamalla palvelutuotannolle toimivan ohjausjärjestelmän. Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkuudenhallintamalli sekä tilaajan ja tuotannon sopimusohjausta palveleva seuranta- ja ohjausjärjestelmä.

Asiakkuudenhallintamallissa kehitetään sähköistä asiointia mm. terveyden edistämisessä, terveydenhuollossa ja vanhuspalvelussa. Kuntalaiset voivat itse päättää, käyttävätkö he uusia asiointikäytäntöjä. Vanhat toimintamallit säilyvät rinnalla jonkin aikaa.

Kehitystyön tuloksena syntyy uusi toimintatapa, jossa kuntalaisen käynnit terveydenhuollossa vähenevät. Hän voi ajasta ja paikasta riippumatta varata, muuttaa tai perua vastaanottoaikoja. Joissakin pitkäaikaissairaustapauksissa potilas voi itse kotona tehdä mittauksia laboratoriokäyntien sijasta ja välittää mittaustulokset sähköisesti terveyskeskukseen. Vastaavasti hän voi saada hoito-ohjeita joko tekstiviestein tai internetin kautta. Kuntalaisen mahdollisuudet asioida terveydenhuollossa paranevat, kun palvelun saanti ei aina ole sidottu terveyskeskuksen aukioloaikoihin ja puhelinkapasiteettiin.

Yksi hankkeen keskeisistä tehtävistä on perustaa sähköinen markkinapaikka, jonka välityksellä voidaan tarjota kuntalaisille ja päätöksentekijöille tietoja palveluntarjoajista, palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista.

Terveydenhuollon asiointikäytännön sähköistäminen nopeuttaa palveluja ja antaa kaupungille mahdollisuuksia lisätä palveluvaihtoehtoja.

Hanke on Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa ainutlaatuinen hankekonsortio: yhteistyöhön osallistuvat kaupunki, tutkimuslaitos sekä yksityinen palveluntuottaja.

Kouvolan kaupunki pyrkii vastaamaan asiakkuudenhallintamallin avulla palvelutarpeen kasvuun ja parantamaan tuottavuuttaan henkilöstö- ja rahoitusresurssien vähentyessä.

VTT:n tehtävänä hankkeessa on kehittää perusturvapalvelujen vuorovaikutteinen toiminta- ja asiakasmalli. VTT vastaa myös hankkeessa syntyvän tiedon levittämisestä muihin kaupunkeihin ja palveluja tuottaviin organisaatioihin.

Attendo MedOne Oy on merkittävänä yksityisenä palveluntuottaja mukana kehittämässä sekä sähköistä asiointia että sopimusohjausta yhteistyössä Kouvolan kaupungin perusturvapalvelujen kanssa. Asiakaspalvelun ohella hanke edistää laajemmin toiminnan mittausta ja arviointia, lisäksi kehitettävää sopimusohjausmallia voivat yritykset hyödyntää myös muissa tilaaja - tuottaja -suhteissaan.

Tekes on myöntänyt yhteistyöhankkeelle kehittämisrahoitusta. Vuosina 2010 ja 2011 toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa.

 

Ota yhteyttä