Sign In

VTT: kuluttajan syömiskokemukseen voidaan vaikuttaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologialla

22.11.2017

Voiko terveyttä edistävien elintarvikkeiden houkuttelevuutta lisätä parantamalla kuluttajien syömiskokemusta digitaalisilla työkaluilla? Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä kokeiltiin, miten virtuaalitodellisuus (VR) vaikuttaa syömiskokemukseen. Virtuaalitodellisuus vaikutti merkittävästi sekä aivosähkökäyrään että kuluttajien omiin arvioihin syömistilanteesta ja sen herättämistä tunnereaktioista.

Terveellinen ja ravitseva ruokavalio on yksi terveyden ja hyvinvoinnin kulmakivistä. Digitaalisilla työkaluilla voidaan parantaa elintarvikkeiden ominaisuuksia ja käyttäjäkokemusta ja näin lisätä terveyttä edistävien elintarvikkeiden houkuttelevuutta.

Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality) voivat parantaa ja muokata kokemuksiamme todellisuudesta merkittävästi. Uusi lähestymistapa herättää kiinnostusta niin elintarviketeollisuudessa kuin terveys- ja hyvinvointiteollisuudessakin.

"Nyt on korkea aika yhdistää virtuaalitodellisuus ruokaan ja ravitsemukseen. Uusi digitaalinen liiketoiminta ylittää perinteisiä sektorirajoja ja luo yhteistyömahdollisuuksia digitaalisen teollisuuden ja elintarviketeollisuuden välille", toteaa VTT:n johtava tutkija Nesli Sözer.

Virtuaalitodellisuus on herättänyt kiinnostusta niin elintarviketeollisuudessa kuin terveydenhuollossa. AR- ja VR-markkinat kehittyvät nopeasti. Yhdysvaltalainen markkinatutkimuslaitos Grand View Research Inc. on arvioinut, että markkinat kasvavat vuoteen 2024 mennessä 96 miljardiin euroon.

Ruissipsejä ja suklaata virtuaalipiknikillä

VTT:n projekti lähti ajatuksesta, että terveyttä edistävien elintarvikkeiden houkuttelevuutta voisi lisätä digitaalisilla apuvälineillä luomalla kuluttajille miellyttävämpi ateriointiympäristö ja siten myös parempi ateriointikokemus.

Tavoitteena oli selvittää, miten virtuaalitodellisuus vaikuttaa kuluttajien aistihavaintoihin perustuviin arvioihin terveellisinä ja epäterveellisinä pidetyistä välipaloista. Samalla tutkittiin myös miellyttävyyden kokemuksia ja henkilöiden tunnetason reaktioita erilaisissa ympäristöissä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä professori Roope Raisamon kanssa Tampereen yliopiston CAVE-ympäristössä. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 67 henkilöä. Osallistujat saivat syödä terveellisinä (ruissipsit) ja epäterveellisinä (maitosuklaa) pidettyjä välipaloja erilaisissa testiympäristöissä. Niitä oli kolme: neutraali kontrolliympäristö ja kaksi virtuaalitodellisuusympäristöä (aurinkoinen ja sateinen päivä). Lisäksi 18 osallistujalta rekisteröitiin sydän- ja aivosähkökäyrä (EKG ja EEG).

Tutkimustulokset

Tutkimuksen mukaan virtuaalitodellisuus vaikutti selvästi osallistujien omaan arvioon syömistilanteen miellyttävyydestä ja tunnetason reaktioista. Sateiseen ympäristöön verrattuna osallistujat arvioivat olevansa rauhallisempia ja hyväntuulisempia viettäessään piknikkiä aurinkoisessa virtuaalitodellisuudessa. Sateisessa virtuaalitodellisuudessa he tunsivat olevansa yksinäisempiä ja huolestuneempia. Aivosähkökäyrien perusteella vaikuttaa siltä, että osallistujat pitivät suklaata ruissipsejä houkuttelevampana vaihtoehtona erityisesti sateella. Odotetusti virtuaalitodellisuus itsessään lisäsi aivojen näköalueiden aktiivisuutta, erityisesti hetkinä, kun alkoi sataa ja tuulla. 

Tulokset ovat rohkaisevia ja osoittavat, että virtuaalistodellisuus ja lisätty todellisuus tarjoavat uusia mahdollisuuksia lisätä terveellisinä pidettyjen elintarvikkeiden vetovoimaa. VTT tutkii parhaillaan, miten näitä mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää lisätyn todellisuuden ateriointikokemuksissa, ja etsii tutkimuskumppaneita yritysmaailmasta.

MEDIAMATERIAALI 

VTT: kuluttajan syömiskokemukseen voidaan vaikuttaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologialla - VTT: Virtual and augmented reality technologies influence consumers’ eating experiences 

 

VTT: kuluttajan syömiskokemukseen voidaan vaikuttaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologialla -VTT: Virtual and augmented reality technologies influence consumers’ eating experiences 

 

VTT: kuluttajan syömiskokemukseen voidaan vaikuttaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologialla -VTT: Virtual and augmented reality technologies influence consumers’ eating experiences 

KUVAT: VTT:n kokeet osoittivat, että virtuaalitodellisuus vaikuttaa syömiskokemukseen. Sen vaikutus näkyi merkittävästi aivosähkökäyrään ja kuluttajan omiin arvioihin syömistilanteesta ja sen herättämistä tunnereaktioista. Kokeet toteutettiin Tampereen yliopiston CAVE-ympäristössä. (Kuvat: VTT)

 

VIDEO: 

VirtualPicnic-video