Sign In

Kuluttajat mukana kestävän kauppakeskuksen tutkimushankkeessa

21.10.2013

 
Kierrätystapahtuma Ideaparkissa 25.–27.10. 2013

VTT tutkii, kuinka kestäviä markkinoita voidaan rakentaa hyödyntäen yritysten ja kuluttajien ideoita. Kuluttajien, Lempäälän kauppakeskus Ideaparkin ja VTT:n yhteisen kehitysprojektin ensimmäinen tulos on lokakuussa järjestettävä Ideana kierrätys -tapahtuma, jossa muun muassa selvitetään, millaisia näkemyksiä ja tarpeita kuluttajilla on kauppakeskusten kestävyydelle sekä miten kauppakeskus voisi toimia entistä kestävämmin.

Kierrätystapahtumassa kuluttajat voivat tutustua tekstiilikierrätyksen vaihtoehtoihin Ideaparkin Keskuspuistossa. Kierrätysalan yritykset ja yhteisöt esittelevät vaatteiden kierrätystä, kunnostamista ja uusiokäyttöä raaka-aineina sekä keräävät hyötytekstiiliä. Kuluttajat voivat tuoda tapahtumaan puhtaita kierrätysmateriaaleja: kierrättäjillä on pulaa esimerkiksi froteepyyhkeistä ja -kylpytakeista.

Ideaparkissa kokeillaan myös elektroniikan keräyspisteitä. Pihalta löytyy tietoturvallinen pienelektroniikan keräyslaatikko, keräyskontti isoille kotitalouden sähkö- ja elektroniikkaromuille sekä metallinkeräyslava. Sisätiloissa testataan tietoturvallista paperinkeräystä: vanhat lääkereseptit, palkkakuitit, tiliotteet ym. voi tuoda lukittuun paperinkeräysastiaan.

VTT tutkii Ideaparkissa tapahtuman aikana, mistä seikoista asiakkaat kokevat kauppakeskuksen ekologisuuden muodostuvan ja miten he suhtautuvat kauppakeskukseen ekologisesti kestävän liiketoiminnan ja kierrätyksen edistäjänä. Lisäksi VTT selvittää, miten eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kuluttajien kanssa ideoidaan myös uusia kestäviä liiketoimintamalleja, joista sekä kuluttajat, yritykset että ympäristö voivat hyötyä.

Kuluttajilla on ollut mahdollisuus osallistua tutkimukseen VTT:n Owela-innovaatiotilassa verkossa 5.8.2013 lähtien. Owelassa on käyty keskustelua kestävästä liiketoiminnasta sekä ideoitu ja arvioitu ehdotuksia kestävämmän kauppakeskuksen kehittämiseksi. Kierrätystapahtuma on yksi keskustelussa syntyneistä ideoista ja ensimmäinen, jonka Ideapark toteuttaa. Owelan ”Kestävä Ideapark” –keskusteluun voi liittyä mukaan 3.11.2013 asti.

Tapahtuma on osa Tekesin Green Growth -ohjelman rahoittamaa ja VTT:n koordinoimaa Kestävien markkinoiden rakentaminen -projektia (SHAPE). Projektin tavoitteena on kehittää yritysten kykyä rakentaa kestäviä markkinoita. Kaksivuotinen hanke päättyy maaliskuussa 2014.

SHAPE-projekti: http://virtual.vtt.fi/virtual/shape/index.htm

Owela-keskustelu verkossa