Sign In

Kuluttajat suhtautuvat innokkaasti lisätyn todellisuuden sovelluksiin

28.5.2013

 

Lisätyn todellisuuden teknologia (AR, augmented reality) on keino tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutteisuuteen ja myönteisiin kokemuksiin. VTT selvitti pohjoismaisessa NICe-projektissa, miten kuluttajat suhtautuvat uuteen teknologiaan. Valitut Palat ja Aller Media Oy kehittivät projektissa suomalaisille kuluttajille uusia lisätyn todellisuuden sovelluksia.

Kuluttajat kokevat lisätyn todellisuuden sovellukset kiehtovina ja houkuttelevina. He toivovat, että sovellukset ovat hyödyllisiä ja että niitä on helppo ja nopea käyttää. Odotukset ovat korkealla, eivätkä käyttökustannuksetkaan enää mietitytä. Heillä on paitsi intoa kokeilla myös halua käyttää aikaansa sovellusten parissa. Kuluttajat toivovat myös voivansa säästää aikaansa uusien sovellusten avulla.

Suomalaiset kuluttajat eivät olleet huolissaan lisätyn todellisuuden tuomista lisäkustannuksista, mutta Ruotsissa ja Islannissa ne nousivat tutkimuksessa esille huolenaiheena.

Kustantajat ovat myös kiinnostuneita lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista, koska sen avulla on mahdollista lisätä median vuorovaikutteisuutta ja mielikuvaa edelläkävijyydestä.

Tutkimustulokset liittyvät VTT:n koordinoimaan NICe-projektiin. Projektissa on kehitetty kustantajille uusia ideoita aikakaus- ja sanomalehtien kuluttajamarkkinoinnin uudistamiseksi.

NICen suomalaiset projektikumppanit - Valitut Palat ja Aller Media Oy - ovat kokeilleet projektissa uusia lisätyn todellisuuden sovelluksiaan. Molemmat sovellukset esitellään Helsingissä 28.5.2013. Kaikki pohjoismaiset sovellukset esitellään Ålesundissa 14.6.2013.

Valittujen Palojen lisätyn todellisuuden sovellus on kuluttajien käytettävissä lokakuussa. Mobiilisovellus liittyy Luotetuin Merkki -palveluun, jossa Valitut Palat -lehti tuo yhteen kuluttajan ja mainostavan yrityksen matkapuhelimeen ladattavien kolmiulotteisten hahmojen avulla.

Aller Media on kehittänyt konseptia yhteisöllisestä paikkatietopalvelusta, jossa lisätty todellisuus tuodaan kuluttajalle perinteisen karttakäyttöliittymän rinnalle. Lisätyn todellisuuden tuomaa lisäarvoa ja motiiveja käyttöön on selvitetty syvähaastatteluin.

”VTT:n tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että tulevaisuudessa aikakauslehti on brandi, joka näkyy painetun lehden lisäksi vahvasti myös sähköisessä ja mobiilissa mediassa. Tulevaisuudessa aikakauslehti on yhteisö, jonka sisältöön ja kehittämiseen sen jäsenet, erityisesti lukijat, voivat osallistua”, kertoo VTT:n erikoistutkija Aino Mensonen.

Mensosen mukaan Suomi on Pohjoismaissa lisätyn todellisuuden eturintamassa. Projektissa esiin tulleet sovellusideat olivat hyvinkin lennokkaita.

NICe-projekti alkoi keväällä 2012 ja päättyy elokuussa 2013. Projektikumppaneita ovat Valitut palat ja Aller Media Suomesta, Grafiska Företags Förbund, INEKO Ab ja Stockholm Universitet Ruotsista, Jyllands Posten ja Copenhagen Business School Tanskasta, Sunnmørsposten ja Högskolen Gjøvik Norjasta ja Nordic eMarketing, Hvíta Husið ja ICEPRO Islannista.

Lisätty todellisuus (Augmented reality, AR)

VTT kehittää lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) teknologiaa, jossa digitaalinen informaatio yhdistetään käyttäjän näkymään todellisesta maailmasta. Teknologiaa voidaan hyödyntää painetun median lisäksi esimerkiksi sisustus- ja rakennussuunnittelussa sekä virtuaalisissa videoneuvotteluissa.

Mediamateriaali:
Luotetuin Merkki kanpanja Valitut Palat (pdf)
MItä uutta lisätty todellisuus tuo kuluttajille lähivuosina (pdf)
Kiinnostaako lisätty todellisuus kuluttajaa (pdf)
NICe julkistamistilaisuus 28052013 Helsinki (pdf)

Ota yhteyttä