Sign In

Kuluttajille luvassa havainnollistava, virtuaalinen ja helppo sisustuksen visualisoinnin apuväline

20.5.2015

Kodin sisustuksessa on useita arkipäiväisiä tilanteita, joissa kuluttaja tarvitsee avaruudellista hahmotuskykyä. On haasteellista visualisoida ennakolta, miltä huonekalukaupan tai sisustuslehden uusi sohva näyttäisi nykyisen sohvan tilalla omassa olohuoneessa muiden kalusteiden ja sisustusvärien kanssa. VTT:n erikoistutkija Sanni Siltanen kehitti väitöstyössään käytännöllisen visualisointityökalun, jolla kuluttaja voi virtuaalisesti häivyttää nykyisen huonekalun ja sijoittaa tilalle kuvan uudesta nähdäkseen tilan kokonaisuutena.

Tekniikan lisensiaatti Sanni Siltanen tutki väitöstyössään lisätyn todellisuuden hyödyntämistä erityisesti sisustussuunnittelussa ja teknologian käytön edistämistä kuluttajasovelluksissa.  

Tablettien yleistyessä kuluttajille on ollut tarjolla lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia sisustuksen visualisointiin. Käyttöesimerkkinä on huonekalukuvastosta virtuaalisesti siirretty kuva uudesta sohvasta omaan olohuonekuvaan. Ongelmana on ollut, että erityisesti kuluttajat ovat hyödyntäneet näitä mobiili- tai verkkoselaimilla toimivia työkaluja vain vähän. Siltanen otti väitöstyössään eri käyttäjät mukaan kehitystyöhön alusta lähtien ja selvitti todelliset tarpeet, käyttäjäkokemukset ja teknologian pullonkaulat. Käytön esteenä oli erityisesti se, että huoneista ei saanut tyhjennettyä virtuaalisesti haluamiaan vanhoja huonekaluja ennen uusien huonekalujen sijoittamista kuvaan.

Siltanen kehitti väitöksessään uuden, käyttäjäystävällisen ja visuaalisen häivytetyn todellisuuden toiminnallisuuden, joka tukee nykyisen lisätyn todellisuuden käyttöä sisustussuunnittelussa.  

Käytännössä lisätyn todellisuuden sisustussuunnittelu toimii siten, että käyttäjä ottaa kuvan omasta huoneestaan esimerkiksi tabletillaan, jossa on mobiilisovellus tai lataa kuvan web-sovellukseen. Sovelluksessa käyttäjä voi lisätä ja siirrellä virtuaalisia huonekaluja. Mahdollista on myös valita esimerkiksi sohvan väri ja materiaali. Sovellus tunnistaa kuvasta huoneen mittasuhteet ja perspektiivin konenäön keinoin ja pystyy siten lisäämään virtuaaliset huonekalut aidon oloisesti näkymään. Siltasen kehittämän häivytetyn todellisuuden toiminnallisuuden avulla käyttäjä voi valita ja poistaa näkymästä ne huonekalut, joita ei halua mukaan lopputulokseen. Kun sisustussuunnitelma on tehty kerran, käyttäjä voi tarkastella sisustusta eri kuvakulmista ilman virtuaalisten huonekalujen uudelleenasettelua. Myös poistetut huonekalut pysyvät poissa automaattisesti kuvakulmaa vaihdettaessa.

Siltasen kehittämä työkalu soveltuu kuluttaja- ja ammattilaiskäyttöön. Ratkaisusta hyötyvät sisustussuunnittelualan lisäksi monet lisätyn todellisuuden sovellusalueet, ja teknologian hyödyntäminen on mahdollista entistä useampiin tarkoituksiin. Esimerkiksi uudelleen rakennettaessa erilaiset purku- ja rakentamisvaiheet voidaan visualisoida etukäteen ennen ison ja kalliin urakan aloitusta. Muita lisätyn todellisuuden sovelluskohteita ovat muun muassa kokoonpano-, ylläpito- ja huoltotehtävät sekä pelimaailman AR-mobiilipelit.

Tuote on kaupallistettavissa heti. Vaihtoehtona on tehdä lisensioitava binääriohjelmistokirjasto.

Tekniikan lisensiaatti Sanni Siltasen väitöskirja "Developing augmented reality solutions through user involvement" tarkastetaan perjantaina 22.5.2015 klo 12.15 Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tietotekniikan talossa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo.

Väitös sähköisesti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2015/S87.pdf

Mediamateriaalia:

Video YouTubessa: Virtuaalinen häivytetty todellisuus - Sanni Siltanen

Kuvituskuvat:

​Kuva olohuoneen sohvasta, joka halutaan vaihtaa uuteen.​Ongelma: virtuaalisohva lisätty kuvaan, mutta olemassa oleva sohva peittää visualisoinnin.
​Ratkaisu: olohuoneesta on poistettu sohva virtuaalisesti häivytetyn todellisuuden menetelmällä.​Virtuaalisohva lisätty kuvaan, josta vanha sohva on häivytetty.

 

Kuva korkearesoluutio: Sanni Siltanen (kuvaaja Rob Orthen)

------------

Lue lisää VTT:n lisätyn todellisuuden tutkimuksesta: http://virtual.vtt.fi/virtual/proj2/multimedia/index.html

Lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality) on visualisointitekniikka, jossa yhdistetään virtuaalisia objekteja osaksi fyysistä, todellista näkymää.  Se on interaktiivista, reaaliaikaista ja auttaa hahmottamaan arjessa eteen tulevia avaruudellisia ongelmia.

Yhdistetty todellisuus (engl. Mixed Reality, MR) yhdistää virtuaalisia ja todellisia maailmoja toisiinsa.
Termi sisältää kaikki kombinaatiot reaalimaailman ja virtuaalimaailman välillä, mukaan lukien lisätty todellisuus ja lisätty virtuaalisuus (engl. Augmented Virtuality).

Häivytetty todellisuus (engl. Diminished Reality) on tavallaan lisätyn todellisuuden vastakohta, jossa poistetaan todellisia objekteja näkymästä virtuaalisesti. Monet yhdistetyn todellisuuden sovellukset hyötyvät häivytetyn todellisuuden ratkaisuista.

ALVAR (A Library for Virtual and Augmented Reality) on VTT:n lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden ohjelmakirjasto lisätyn todellisuuden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä